Олександр Олегович Дума, Александр Олегович Дума
Олександр Олегович Дума, Александр Олегович Дума
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Складний юридичний факт як підстава розірвання трудового договору у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу
ОО Дума
Теорія і практика правознавства, 2013
22013
До питання звільнення за п. 6 ст. 40 КЗпП України
ОО Дума
Розвиток трудового права i права соціального забезпечення: теорія і практика …, 2018
2018
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОНОВЛЕННЯМ НА РОБОТІ ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ РАНІШЕ ВИКОНУВАВ ЦЮ РОБОТУ
ОО ДУМА
2016
ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗВІЛЬНЕННЮ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОНОВЛЕННЯМ НА РОБОТІ ПРАЦІВНИКА, КОТРИЙ РАНІШЕ ВИКОНУВАВ ЦЮ РОБОТУ
ОО Дума
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 7, 2015
2015
Звільнення працівника у зв’язку з поновленням на роботі особи, яка раніше виконувала цю роботу
ОО Дума
Видавничий дім «Гельветика», 2014
2014
Сложный юридический факт как основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя или уполномоченного им органа в связи с восстановлением на работе работника …
ОО Дума
Теорія і практика правознавства 2 (4), 2013
2013
Complex legal fact such as employment contract termination by the employer or by an authorized body in connection with the renewal of the employee who previously performed this …
ОО Дума
Theory and practice of jurisprudence 2 (4), 25, 2013
2013
Особливості застосування законодавства щодо розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з поновленням на роботі працівника, який …
ОО Дума
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 199-206, 2013
2013
Історико-правовий аналіз розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу
ОО Дума
2013
КОЛІЗІЇ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА П. 6 СТ. 40 КЗПП УКРАЇНИ THE CONFLICTS OF LAW THAT ARISE IN DISMISSAL UNDER ART. 40, P. 6 OF THE LABOUR CODE OF UKRAINE
ОО Дума
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10