Олександр Дума, Александр Дума,  Oleksandr Duma
Олександр Дума, Александр Дума, Oleksandr Duma
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Складний юридичний факт як підстава розірвання трудового договору у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу
ОО Дума
Теорія і практика правознавства, 2013
22013
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу
ОО ДУМА
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017, 2016
12016
Гарантії працівникам, які підлягають звільненню з ініціативи роботодавця у зв’язку з поновленням на роботі працівника, котрий раніше виконував цю роботу
ОО Дума
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
12015
Звільнення працівника у зв’язку з поновленням на роботі особи, яка раніше виконувала цю роботу
ОО Дума
Видавничий дім «Гельветика», 2014
12014
До питання звільнення за п. 6 ст. 40 КЗпП України
ОО Дума
Розвиток трудового права i права соціального забезпечення: теорія і практика …, 2018
2018
Сложный юридический факт как основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя или уполномоченного им органа в связи с восстановлением на работе работника …
ОО Дума
Теорія і практика правознавства 2 (4), 2013
2013
Complex legal fact such as employment contract termination by the employer or by an authorized body in connection with the renewal of the employee who previously performed this …
ОО Дума
Theory and practice of jurisprudence 2 (4), 25, 2013
2013
Особливості застосування законодавства щодо розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з поновленням на роботі працівника, який …
ОО Дума
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 199-206, 2013
2013
Історико-правовий аналіз розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу
ОО Дума
2013
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ СУБ’ЄКТАМИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ
ОО Дума
КОЛІЗІЇ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА П. 6 СТ. 40 КЗПП УКРАЇНИ THE CONFLICTS OF LAW THAT ARISE IN DISMISSAL UNDER ART. 40, P. 6 OF THE LABOUR CODE OF UKRAINE
ОО Дума
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11