Катерина Климова
Катерина Климова
Житомирський державний університет імені Івана Франка, професор педагогіки
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей
К Климова
452010
Основи культури і техніки мовлення
К Климова
202007
Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студента як креативної особистості в умовах навчального середовища педагогічного вузу
КЯ Климова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
102012
"Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів" дис доктора пед.наук зі спеціальності 13.00.02 …
К Климова
КНПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011
102011
Дидактичні принципи навчання української мови на нефілологічних факультетах педагогічних університетів
КЯ Климова
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2009
62009
“Формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів в умовах говірок Житомирщини” дис. канд. пед.наук (спеціальність 13. 00. 02. – теорія і методика навчання …
К Климова
62000
Практична стилістика сучасної української мови: Навчальний посібник для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та викладачів-словесників закладів освіти
П Климова, Катерина, Романюк
52005
Використання контрольно-навчальних тестів у процесі проведення моніторингу якостей мовлення майбутніх учителів-нефілологів
КЯ Климова
Українська мова і література в школі., 46-50, 2009
32009
Проблема формирования языковой компетенции студентов нефилологических специальностей университетов Украины в условиях украинско-русского двуязычия
КЯ Климова
Rossica Olomucensia XLVSI-II: sbornik prispevku z mezinarodni conference XIX …, 2008
22008
Актуальні проблеми професійної мовної підготовки студентів педагогічного факультету в контексті розвитку української культури
КЯ Климова
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Випуск 8. Серія …, 2006
22006
Проблеми та шляхи використання мультимедійних технологій у сучасній початковій школі
КЯ Климова, ОВ Чупріна
Актуальні проблеми лінгводидактики: зб. наук. праць, 74-78, 2017
12017
Лінгвістичні засади формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів ВНЗ—майбутніх педагогів-нефілологів
КЯ Климова
Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога, 13-20, 2008
12008
МІЖНАРОДНІ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ КОНТАКТИ—ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
КЯ Климова
Теорія і практика викладання української мови як іноземної зб. наукових …, 2008
12008
Актуальні проблеми навчання української мови у процесі профільної підготовки студентів нефілологічних факультетів ВНЗ
КЯ Климова
Матеріали міжнародної конференції 3 Оломоуцький симпозіум україністів (24-26 …, 2006
12006
Культура спілкування як елемент педагогічної майстерності викладача закладу вуищої освіти
К Климова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2018
2018
Формування культури українського мовлення студентів на заняттях зі сценічної мови
К Климова
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та …, 2018
2018
. Інтерпретація драматичного літературного твору на занятті зі сценічної мови у ВНЗ
К Климова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий …, 2018
2018
Розвиток творчої обдарованості майбутнього фахівця у відкритому навчально-виховному середовищі університету: практичний аспект
К Климова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий …, 2017
2017
Значення художньої літератури як особливого виду мистецтва у площині формування техніки сценічного читання у студентської та учнівської молоді
КЯ Климова
Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій …, 2017
2017
Дистанційна форма навчання української мови за системою Moodle: проблеми і перспективи
К Климова
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка і …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20