Катерина Климова
Катерина Климова
Житомирський державний університет імені Івана Франка, професор педагогіки
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей
К Климова
582010
Основи культури і техніки мовлення
К Климова
222007
Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студента як креативної особистості в умовах навчального середовища педагогічного вузу
КЯ Климова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
112012
"Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів" дис доктора пед.наук зі спеціальності 13.00.02 …
К Климова
КНПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011
112011
Дидактичні принципи навчання української мови на нефілологічних факультетах педагогічних університетів
КЯ Климова
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2009
62009
Практична стилістика сучасної української мови: Навчальний посібник для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та викладачів-словесників закладів освіти
П Климова, Катерина, Романюк
52005
“Формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів в умовах говірок Житомирщини” дис. канд. пед.наук (спеціальність 13. 00. 02. – теорія і методика навчання …
К Климова
52000
Використання контрольно-навчальних тестів у процесі проведення моніторингу якостей мовлення майбутніх учителів-нефілологів
КЯ Климова
Українська мова і література в школі., 46-50, 2009
42009
Проблема формирования языковой компетенции студентов нефилологических специальностей университетов Украины в условиях украинско-русского двуязычия
КЯ Климова
Rossica Olomucensia XLVSI-II: sbornik prispevku z mezinarodni conference XIX …, 2008
22008
. Інтерпретація драматичного літературного твору на занятті зі сценічної мови у ВНЗ
К Климова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий …, 2018
12018
Розвиток творчої обдарованості майбутнього фахівця у відкритому навчально-виховному середовищі університету: практичний аспект
К Климова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий …, 2017
12017
Проблеми та шляхи використання мультимедійних технологій у сучасній початковій школі
КЯ Климова, ОВ Чупріна
Актуальні проблеми лінгводидактики: зб. наук. праць, 74-78, 2017
12017
Лінгвістичні засади формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів ВНЗ—майбутніх педагогів-нефілологів
КЯ Климова
Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога, 13-20, 2008
12008
МІЖНАРОДНІ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ КОНТАКТИ—ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
КЯ Климова
Теорія і практика викладання української мови як іноземної зб. наукових …, 2008
12008
Актуальні проблеми професійної мовної підготовки студентів педагогічного факультету в контексті розвитку української культури
КЯ Климова
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Випуск 8. Серія …, 2006
12006
Актуальні проблеми навчання української мови у процесі профільної підготовки студентів нефілологічних факультетів ВНЗ
КЯ Климова
Матеріали міжнародної конференції 3 Оломоуцький симпозіум україністів (24-26 …, 2006
12006
Комплекс проектів у системі інтерактивного професійно спрямованого навчання української мови студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних ВНЗ
К Климова
Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. Випуск 211 …, 0
1*
Культура спілкування як елемент педагогічної майстерності викладача закладу вуищої освіти
К Климова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2018
2018
Формування культури українського мовлення студентів на заняттях зі сценічної мови
К Климова
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та …, 2018
2018
Значення художньої літератури як особливого виду мистецтва у площині формування техніки сценічного читання у студентської та учнівської молоді
КЯ Климова
Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20