oksana nychko
oksana nychko
доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека
ОЯ Ничко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
32008
CASE-BASED INSTRUCTION AS A TEACHING METHOD OF BUSINESS ENGLISH
I Stetsko, O Nychko
Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philology Series, 31-36, 2019
2019
CASE-BASED INSTRUCTION AS A TEACHING METHOD OF BUSINESS ENGLISH
НОЯ Стецько І.І.
НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ», 31-36, 2019
2019
ЕП-компʼютерний підручник нового покоління як мультимедійна модель індивідуалізаціі лінгвістичної компетенції студентів
НО Я.
Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні …, 2019
2019
ЕП-компʼютерний підручник нового покоління як мультимедійна модель індивідуалізаціі лінгвістичної компетенції студентів
НО Я.
Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні …, 2019
2019
ЕП-компʼютерний підручник нового покоління як мультимедійна модель індивідуалізаціі лінгвістичної компетенції студентів
НО Я.
Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні …, 2019
2019
Гетеростереотипні утворення концептів Росії, України та Грузії в публіцистичному дискурсі (на матеріалі публіцистичної книги-нарису американського прозаїка Джона Стейнбека …
НО Я.
Закарпатські Філологічні Студіі 1 (4), 133-138, 2018
2018
До питання автентичності перекладної поезії (на прикладі вибраних балад та віршів І. Драча)
ОБ Боднар, ОЯ Ничко
Одеський лінгвістичний вісник, 255-262, 2016
2016
Критична інтерпретація творчої спадщини Джона Стейнбека (американська, італійська, французька літературна критика і преса)
Ничко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 96-98, 2015
2015
К вопросу становлення имагологии как междисциплинарной специализации литературной компаративистики
Ничко
Язык. Культура. Образование, 57-63, 2014
2014
Фікційно-пародійне зображення гетеро стереотипного образу Франції (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж.Стейнбека «The Short Reign of Pippin the IV»)
Ничко
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»., 283-285, 2014
2014
Образ Франції та французів у фікційній свідомості Дж.Стейнбека (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж.Стейнбека «The Short Reign of Pippin the IV»)
Ничко
Наукові записки Національного університету «Острозька академія, 207-208, 2013
2013
Учёт лингвистических особенностей английской экономической лексики при обучении студентов
ЮА Семенчук, ОЯ Ничко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
2012
Методичні аспекти діяльності викладача іноземних мов у розробці навчально-методичного забезпечення заняття з використанням інформаційних технологій
О Ничко
Молодь і ринок, 71-76, 2012
2012
Торгово-комерційна термінологія у художньому тексті (на матеріалі романів Дж. Стейнбека The Grapes of Wrath, East of Eden, The Winter of our Discontent, Tortilla Flat)
ОЯ Ничко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
2012
Вищі рослини та їх вербальні репрезентації у художньому творі (на матеріалі роману Коханець Леді Чатерлей ДГ Лоуренса)
ОЯ Ничко, ЮВ Богдан
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 121-124, 2012
2012
Врахування лінгвістичних особливостей англійської економічної лексики при навчанні студентів
ЮО Семенчук, ОЯ Ничко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
2012
Американський образ-імідж Італії воєнної доби у мандрівних нотатках Джона Стейнбека
ОЯ Ничко
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 201-211, 2011
2011
Індивідуальний імагообраз італійця у публіцистиці Джона Стейнбека
О Ничко
Питання літературознавства, 142-148, 2010
2010
Італійці в прозі Джона Стейнбека
О Ничко
Вісник Львівського університету. Серія філологічна.—Випуск 44, 150-60, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20