Підписатись
Oksana Nychko
Oksana Nychko
доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації, ЗУНУ (WUNU)
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека
ОЯ Ничко
42008
Врахування лінгвістичних особливостей англійської економічної лексики при навчанні студентів
ЮО Семенчук, ОЯ Ничко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
22012
Поняття об’єктивного і суб’єктивного в перекладі
ОЯ Ничко, ОБ Боднар
ЗУНУ, 2021
2021
Іноземна мова у наукових дослідженнях (суспільствознавчі, лінгвістичні, методичні та перекладознавчі студії)
ЛК Крайняк, ОІ Дуда, НВ Рибіна, ОМ Царик, ІЗ Левандовська, ...
Економічна думка, 2020
2020
CASE-BASED INSTRUCTION AS A TEACHING METHOD OF BUSINESS ENGLISH
I Stetsko, O Nychko
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2019
2019
CASE-BASED INSTRUCTION AS A TEACHING METHOD OF BUSINESS ENGLISH
НОЯ Стецько І.І.
НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ», 31-36, 2019
2019
ЕП-компʼютерний підручник нового покоління як мультимедійна модель індивідуалізаціі лінгвістичної компетенції студентів
НО Я.
Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні …, 2019
2019
ЕП-компʼютерний підручник нового покоління як мультимедійна модель індивідуалізаціі лінгвістичної компетенції студентів
НО Я.
Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні …, 2019
2019
ЕП-компʼютерний підручник нового покоління як мультимедійна модель індивідуалізаціі лінгвістичної компетенції студентів
НО Я.
Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні …, 2019
2019
ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПНІ УТВОРЕННЯ КОНЦЕПТІВ РОСІЇ, УКРАЇНИ ТА ГРУЗІЇ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ КНИГИ-НАРИСУ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРОЗАЇКА ДЖОНА СТЕЙНБЕКА …
ОЯ Ничко
ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ, 133, 2018
2018
Гетеростереотипні утворення концептів Росії, України та Грузії в публіцистичному дискурсі (на матеріалі публіцистичної книги-нарису американського прозаїка Джона Стейнбека …
НО Я.
Закарпатські Філологічні Студіі 1 (4), 133-138, 2018
2018
ЕНК з іноземних мов-як основний ресурс інформаційно-освітнього середовища
ОЯ Ничко
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
2017
Decoding foreign text issues and comprehension strategies as a foundation to reading success
О Ничко
Тернопіль, Астон, 2016
2016
Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства
НС Лиса, ТВ Юрчишин, НВ Собецька, ІО Стешин, СМ Рибачок, ...
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2016
2016
До питання автентичності перекладної поезії (на прикладі вибраних балад та віршів І. Драча)
ОБ Боднар, ОЯ Ничко
Одеський лінгвістичний вісник, 255-262, 2016
2016
Критична інтерпретація творчої спадщини Джона Стейнбека (американська, італійська, французька літературна критика і преса)
Ничко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 96-98, 2015
2015
К вопросу становлення имагологии как междисциплинарной специализации литературной компаративистики
Ничко
Язык. Культура. Образование, 57-63, 2014
2014
Фікційно-пародійне зображення гетеро стереотипного образу Франції (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж.Стейнбека «The Short Reign of Pippin the IV»)
Ничко
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»., 283-285, 2014
2014
Образ Франції та французів у фікційній свідомості Дж.Стейнбека (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж.Стейнбека «The Short Reign of Pippin the IV»)
Ничко
Наукові записки Національного університету «Острозька академія, 207-208, 2013
2013
ТОРГОВО-КОМеРЦІЙНА ТеРМІНОЛОГІЯ У ХУДОжНЬОМУ ТеКСТІ (на матеріалі романів Дж. Стейнбека “The Grapes of Wrath”,“East of Eden”,“The Winter of our Discontent”,“Tortilla Flat”)
O Nychko
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20