Колгатіна Лариса Сергіївна
Колгатіна Лариса Сергіївна
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Тестологічний аналіз у системі «Експерт»
ЛІ Білоусова, ОГ Колгатін, ЛС Колгатіна
Комп’ютер у школі та сім’ї 7, 41-43, 2003
332003
Принципы построения автоматизированной системы педагогической диагностики
ЛИ Белоусова, АГ Колгатин, ЛС Колгатина
Управляющие системи и машины, 75-81, 2007
162007
Управління самостійною роботою студентів в умовах нових інформаційних технологій
ЛС Колгатіна
Педагогіка та психологія 19 (2), 169-174, 2001
92001
Вопросы качества процедур тестирования и интерпретации тестовых результатов в информационно-коммуникационной педагогической среде
АГ Колгатин, ЛС Колгатина
Образовательные технологии и общество 16 (1), 2013
72013
Педагогічна діагностика з використанням інформаційних технологій.
ЛІ Білоусова, ОГ Колгатін, ЛС Колгатіна
Інформаційні технології в освіті 1 (1), 013-021, 2008
62008
Статистична обробка даних з використанням табличного процесора Excel
ЛІ Білоусова, ОГ Колгатін, ЛС Колгатіна
Харків: Консум, 2002
62002
Diagnosis of problems of management of the students' independent work in the information and communication pedagogical environment
LI Bilousova, OG Kolgatin, LS Kolgatina
Інформаційні технології в освіті, 7-12, 2014
52014
ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
АГ Колгатин, ЛС Колгатина
Інформаційні технології в освіті, 10-19, 2013
5*2013
Практикум з автоматизованої статистичної обробки даних психолого-педагогічного експерименту: навч. посіб.
ЛІ Білоусова, ОГ Колгатін, ЛС Колгатіна
Х.: Компанія СМІТ, 2007
52007
Забезпечення валідності та надійності комп’ютерного тестування з інформатики
ОГ Колгатін, ЛС Колгатіна
Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансовокредитної системи …, 2002
52002
Учбові дослідження як фактор підвищення якості навчання
ЛС Колгатіна
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 28-34, 2000
1*2000
Новітні комп’ютерні технології (Том XVII)
ВМ Андрієвська, ЛІ Білоусова, ДЄ Бобилєв, АВ Ворожбит, ...
Видавничий центр Криворізького національного університету, 2019
2019
Специфіка самостійної роботи студентів з дисциплін природничо-математичного циклу в умовах змішаного навчання
ЛС Колгатіна, НС Пономарева
New computer technology 17, 140-151, 2019
2019
ІКТ-орієнтоване управління самостійною роботою майбутніх учителів
ЛІ Білоусова, Л Колгатіна, О Колгатін
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті як складова педагогічної науки України в галузі теорії педагогіки в 90-х роках XX сторіччя
ОГ Колгатін, ЛС Колгатіна
Інформаційні технології і засоби навчання, 41-54, 2019
2019
Комп’ютерне моделювання як засіб організації самостійної роботи учнів із фізики
ЛС Колгатіна
Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у …, 2018
2018
Самостійна робота студентів з курсу «Методика навчання інформатики»
ЛС Колгатіна
Фізико-математична освіта 4 (18), 76-80, 2018
2018
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ЛС Колгатіна
Одинадцята міжнародна конференція "Нові інформаційні технології для всіх …, 2016
2016
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики
ВО Балицька, НГ Білоус, ІВ Бобик, ЛВ Боднар, БМ Валійов, ...
Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет» 2 (13), 2015
2015
Педагогічні умови ефективності самостійної роботи студентів з виконання навчальних досліджень
ЛС Колгатіна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20