Дука Марія Володимирівна  Duka Mariia
Дука Марія Володимирівна Duka Mariia
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ФІСФ, кафедра германської філології
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Поняття «лінгвосоціокультурна компетентність» та аналіз методів її формування в педагогічній теорії і практиці
МВ Дука
62015
Література Англії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою)
ОВ Багацька, МВ Кисла
Суми: СумДПУ імені М.С. Макаренка, 2002
32002
How to Read Non-Verbal Signals in Fiction (тексти та завдання для домашнього читання): навчально-методичний посібник для студентів мовних спеціальностей (англійською мовою)
МВ Дука
Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014
22014
Концепт" Культура" в номінативному просторі" Кохання"
ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская, МВ Дука
Редакційно-видавничий відділ Житомирського державного університету ім …, 2005
22005
Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної художньої літератури
МВ Дука
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 162-171, 2014
12014
Підсистема вправ для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури
МВ Дука
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2014
12014
Відбір текстового матеріалу для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури
МВ Дука
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
12014
Мовна репрезентація невербальних засобів комунікації як об'єкт навчання майбутніх філологів читання творів англомовної художньої літератури
МВ Дука
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер …, 2013
12013
«Кохання» у «просторі» та «простір» у «коханні»: метафоричний діалог концептів
ЛВ Гнаповська, ЛВ Гнаповская, МВ Дука
Чернівецький національний університет, 2009
12009
Дидактичні переваги використання відео-блогів (влогів) під час формування в майбутніх учителів компетентності в англомовному говорінні
МВ Дука
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
The Best American Legends for Young Readers = [Найкращі американські легенди для молодших читачів]
МВ Дука, ДВ Маслій
2018
Цілі та зміст навчання майбутніх хореографів професійно спрямованого англомовного монологічного мовлення
МВ Дука, ТЛ Повалій
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Аналіз рівня сформованості у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності у процесі читання англомовних художніх творів
МВ Дука
Альманах науки, С. 37-40, 2017
2017
ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ. СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ІС Погрібна, МВ Дука
English in Interdisciplinary Context of life-long Education, 194, 2017
2017
Властивості методичного потенціалу автентичних відеоматеріалів для формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні
МВ Дука, М Пероганич
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
A Practical Guide to English and American Literature (Путівник по літературі Англії та США)
МВ Дука
2017
The Problem of Teaching Students to Reveal and Understand Non-verbal Signals in the Works of English Literature
MV Duka
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 19-23, 2017
2017
English Literature Study Guide
МВ Дука
методичні рекомендації для студентів мовних спеціальностей, 74, 2016
2016
Типи невербальних засобів комунікації, яким потрібно навчати в процесі формування лінгвосоціокультурної компетентності під час читання
МВ Дука
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 квітня 2016 …, 2016
2016
Типологія невербальних засобів комунікації для формування лінгвосоціокультурної компетентності у процесі англомовного читання
М Дука
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 243-252, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20