Дука Марія Володимирівна  Duka Mariia
Дука Марія Володимирівна Duka Mariia
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ФІСФ, кафедра германської філології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Поняття «лінгвосоціокультурна компетентність» та аналіз методів її формування в педагогічній теорії і практиці
МВ Дука
82015
Методика формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності у процесі читання англомовних художніх творів
МВ Дука
ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського", м. Одеса, 2015
32015
Література Англії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою)
ОВ Багацька, МВ Кисла
Суми: СумДПУ імені М.С. Макаренка, 2002
32002
How to Read Non-Verbal Signals in Fiction (тексти та завдання для домашнього читання): навчально-методичний посібник для студентів мовних спеціальностей (англійською мовою)
МВ Дука
Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014
22014
Концепт" Культура" в номінативному просторі" Кохання"
ЛВ Гнаповська, МВ Дука
Редакційно-видавничий відділ Житомирського державного університету ім …, 2005
22005
Дидактичні переваги використання відео-блогів (влогів) під час формування в майбутніх учителів компетентності в англомовному говорінні
М Дука
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 14-24, 2019
12019
Властивості методичного потенціалу автентичних відеоматеріалів для формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні
МВ Дука, М Пероганич
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
12017
Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної художньої літератури
МВ Дука
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 162-171, 2014
12014
Підсистема вправ для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури
МВ Дука
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2014
12014
Відбір текстового матеріалу для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури
МВ Дука
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
12014
Мовна репрезентація невербальних засобів комунікації як об'єкт навчання майбутніх філологів читання творів англомовної художньої літератури
МВ Дука
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер …, 2013
12013
«Кохання» у «просторі» та «простір» у «коханні»: метафоричний діалог концептів
ЛВ Гнаповська, МВ Дука
Чернівецький національний університет, 2009
12009
Особливості формування англомовної соціальної компетентності у процесі навчання діалогічного мовлення в учнів 6-го класу закладів загальної середньої освіти
МВ Дука, М Холодна
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
2020
АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
МВ ДУКА, ММ ХОЛОДНА
Редакційна колегія, 64, 2020
2020
The Best American Legends for Young Readers = [Найкращі американські легенди для молодших читачів]
МВ Дука, ДВ Маслій
2018
Цілі та зміст навчання майбутніх хореографів професійно спрямованого англомовного монологічного мовлення
МВ Дука, ТЛ Повалій
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Аналіз рівня сформованості у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності у процесі читання англомовних художніх творів
МВ Дука
Альманах науки, С. 37-40, 2017
2017
ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ. СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ІС Погрібна, МВ Дука
English in Interdisciplinary Context of life-long Education, 194, 2017
2017
A Practical Guide to English and American Literature (Путівник по літературі Англії та США)
МВ Дука
2017
The Problem of Teaching Students to Reveal and Understand Non-verbal Signals in the Works of English Literature
MV Duka
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 19-23, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20