Костянтин Ващенко
Костянтин Ващенко
Доктор політичних наук, заслужений економіст України
Verified email at academy.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості виконавчої влади в пострадянскій Україні: монографія
ОО Кордун, КО Ващенко, РМ Павленко
MAUP, 2000
492000
Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь
КО Ващенко, ЗС Варналій, ВЄ Воротін, ВМ Геєць, К ОМ, ОВ Лібанова
К.: Держкомпідприємництво, 2008
242008
Про стан та перспективи розвитку пiдприємництва в Українi: Нацiональна доповiдь та iн
КО Ващенко, ЗС Варналiй, ВЕ Воротiн, ВМ Ге, ОВ Кужель, ...
202008
Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика: монографія
КО Ващенко
Івано-Франківськ: Місто НВ 416, 2017
192017
Державне управління: підручник
Ю Ковбасюк, К Ващенко, Ю Сурмін, В Бакуменко, М Білинська, ...
122012
Політологія для вчителя
КО Ващенко, ВО Корнієнко
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2011
122011
Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації
ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ВВ Толкованов
Київ: НАДУ, 2014
112014
Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку:[наук. доп.]/[ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ЮП Сурміна та ін]; за заг. ред. ЮВ Ковбасюка, КО Ващенка …
ЮВ Ковбасюк
К.: НАДУ, 72, 2012
112012
Політологія для вчителя:[навчальний посібник]
КО Ващенко
К.: Вид-во імені МП Драгоманова, 2011
92011
Політичні технології як чинник демократичного розвитку суспільства
КО Ващенко, КА Ващенко
91999
Ціннісні засади сучасної системи освіти
К Ващенко
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
82008
Теоретико-методологічний інструментарій і засоби забезпечення політичного аналізу і прогнозування в сучасній Україні
КО Ващенко
Видавничий центр Інституту держави і права ім. ВМ Корецького НАН України …, 2009
72009
Політичний аналіз і прогноз у сучасній Україні
КО Ващенко
К.: Логос, 2008
72008
Врахування громадської думки при складанні політичного прогнозу в сучасних українських реаліях
К Ващенко
Севастопольский национальный технический университет, 2008
52008
Основні форми і принципи дослідження політичного аналізу й прогнозу
К Ващенко
Політичний менеджмент, 165-172, 2007
32007
Основні стратегічні завдання державної регіональної політики з підтримки розвитку підприємницького середовища
НВ Сментина, ОМ Муратов
Економічні інновації, 310-316, 2015
22015
Оцінка стану та перспектив розвитку малого підприємництва в Україні
У Витвицька, Т Леонова
Економічний аналіз, 62, 2013
22013
Цінності освіти як предмет наукового аналізу
К Ващенко
Філософія освіти, 2007
22007
Деякі підсумки виборчої кампанії партій та блоків: регіональний аспект
К Ващенко
Нова політика, 1998
21998
Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики як напрям стратегічної правотворчості Верховної ради України
І Берназюк
Підприємництво, господарство і право, 178-182, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20