Подписаться
Костянтин Ващенко
Костянтин Ващенко
Доктор політичних наук, заслужений економіст України
Подтвержден адрес электронной почты в домене academy.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості виконавчої влади в пострадянскій Україні: монографія
ОО Кордун, КО Ващенко, РМ Павленко
MAUP, 2000
522000
Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика: монографія
КО Ващенко
Івано-Франківськ: Місто НВ 416, 2017
402017
Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь
КО Ващенко, ЗС Варналій, ВЄ Воротін, ВМ Геєць, ОВ Лібанова
К.: Держкомпідприємництво, 2008
262008
Державне управління: підручник: у 2 т
ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ЮП Сурмін
ЮВ Ковбасюк, 2012
242012
Державне управління
ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ЮП Сурмін
Енциклопедія державного управління: у 8, 2012
212012
Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації
ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ВВ Толкованов
Київ: НАДУ, 2014
192014
Про стан та перспективи розвитку пiдприємництва в Українi: Нацiональна доповiдь та iн
КО Ващенко, ЗС Варналiй, ВЕ Воротiн, ВМ Ге, ОВ Кужель, ...
192008
Політологія для вчителя
КО Ващенко, ВО Корнієнко
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2011
172011
Політичні технології як чинник демократичного розвитку суспільства
КО Ващенко, КА Ващенко
161999
Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку:[наук. доп.]/[ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ЮП Сурміна та ін]; за заг. ред. ЮВ Ковбасюка, КО Ващенка …
ЮВ Ковбасюк
К.: НАДУ, 72, 2012
142012
Теоретико-методологічний інструментарій і засоби забезпечення політичного аналізу і прогнозування в сучасній Україні
КО Ващенко
Видавничий центр Інституту держави і права ім. ВМ Корецького НАН України …, 2009
102009
Деякі підсумки виборчої кампанії партій і блоків: регіональний аспект
К Ващенко
Нова політика, 14-16, 1998
101998
Політологія для вчителя: навч. посібн. для студ. педагогічних ВНЗ
КО Ващенко, ВО Корнієнко
Ващенко КО, Корнієнко ОВ–К.: Вид-во імені МП Драгоманова, 2011
82011
Політичний аналіз і прогноз у сучасній Україні
КО Ващенко
К.: Логос, 2008
82008
Ціннісні засади сучасної системи освіти
К Ващенко
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
62008
Основні форми і принципи дослідження політичного аналізу й прогнозу
К Ващенко
Політичний менеджмент, 165-172, 2007
62007
Актуальні питання реформування місцевого самоврядування в Україні
КО Ващенко
Місцеве самоврядування–основа сталого розвитку України: матеріали щоріч …, 0
6
Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики як напрям стратегічної правотворчості Верховної ради України
І Берназюк
Підприємництво, господарство і право, 178-182, 2017
52017
Вплив світової фінансової кризи на стан розвитку малого підприємництва
ОВ Квасниця
Економічний аналіз: зб. н а у к. праць/Тернопільський національний …, 2010
52010
Врахування громадської думки при складанні політичного прогнозу в сучасних українських реаліях
К Ващенко
Севастопольский национальный технический университет, 2008
52008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20