Костянтин Ващенко
Костянтин Ващенко
Доктор політичних наук, заслужений економіст України
Подтвержден адрес электронной почты в домене academy.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості виконавчої влади в пострадянскій Україні: монографія
ОО Кордун, КО Ващенко, РМ Павленко
MAUP, 2000
492000
Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь
КО Ващенко, ЗС Варналій, ВЄ Воротін, ВМ Геєць, К ОМ, ОВ Лібанова
К.: Держкомпідприємництво, 2008
242008
Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика: монографія
КО Ващенко
Івано-Франківськ: Місто НВ 416, 2017
222017
Про стан та перспективи розвитку пiдприємництва в Українi: Нацiональна доповiдь та iн
КО Ващенко, ЗС Варналiй, ВЕ Воротiн, ВМ Ге, ОВ Кужель, ...
202008
Політологія для вчителя
КО Ващенко, ВО Корнієнко
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2011
132011
Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації
ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ВВ Толкованов
Київ: НАДУ, 2014
122014
Державне управління: підручник
Ю Ковбасюк, К Ващенко, Ю Сурмін, В Бакуменко, М Білинська, ...
122012
Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку:[наук. доп.]/[ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ЮП Сурміна та ін]; за заг. ред. ЮВ Ковбасюка, КО Ващенка …
ЮВ Ковбасюк
К.: НАДУ, 72, 2012
112012
Політичні технології як чинник демократичного розвитку суспільства
КО Ващенко, КА Ващенко
101999
Політологія для вчителя:[навчальний посібник]
КО Ващенко
К.: Вид-во імені МП Драгоманова, 2011
92011
Ціннісні засади сучасної системи освіти
К Ващенко
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
82008
Теоретико-методологічний інструментарій і засоби забезпечення політичного аналізу і прогнозування в сучасній Україні
КО Ващенко
Видавничий центр Інституту держави і права ім. ВМ Корецького НАН України …, 2009
72009
Політичний аналіз і прогноз у сучасній Україні
КО Ващенко
К.: Логос, 2008
72008
Врахування громадської думки при складанні політичного прогнозу в сучасних українських реаліях
К Ващенко
Севастопольский национальный технический университет, 2008
52008
Актуальні питання реформування місцевого самоврядування в Україні
КО Ващенко
Місцеве самоврядування–основа сталого розвитку України: матеріали щоріч …, 0
5
Основні стратегічні завдання державної регіональної політики з підтримки розвитку підприємницького середовища
НВ Сментина, ОМ Муратов
Економічні інновації, 310-316, 2015
32015
Основні форми і принципи дослідження політичного аналізу й прогнозу
К Ващенко
Політичний менеджмент, 165-172, 2007
32007
Оцінка стану та перспектив розвитку малого підприємництва в Україні
У Витвицька, Т Леонова
Економічний аналіз, 62, 2013
22013
Цінності освіти як предмет наукового аналізу
К Ващенко
Філософія освіти, 2007
22007
Деякі підсумки виборчої кампанії партій та блоків: регіональний аспект
К Ващенко
Нова політика, 1998
21998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20