Подписаться
Костянтин Ващенко
Костянтин Ващенко
Доктор політичних наук, заслужений економіст України
Подтвержден адрес электронной почты в домене academy.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика: монографія
КО Ващенко
Івано-Франківськ: Місто НВ 416, 2017
582017
Особливості виконавчої влади в пострадянскій Україні: монографія
ОО Кордун, КО Ващенко, РМ Павленко
MAUP, 2000
572000
Державне управління: підручник: у 2 т
ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ЮП Сурмін
Дніпропетровськ: НАДУ 1, 64, 2012
412012
Державне управління
ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ЮП Сурмін
Енциклопедія державного управління: у 8, 2012
312012
Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп
ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ЮП Сурмін
К.: НАДУ, 72, 2012
302012
Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь
КО Ващенко, ЗС Варналій, ВЄ Воротін, ВМ Геєць, ОВ Лібанова
К.: Держкомпідприємництво, 2008
272008
Про стан та перспективи розвитку пiдприємництва в Українi: Нацiональна доповiдь та iн
КО Ващенко, ЗС Варналiй, ВЕ Воротiн, ВМ Ге, ОВ Кужель, ...
242008
Політологія для вчителя
КО Ващенко, ВО Корнієнко
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2011
202011
Політичні технології як чинник демократичного розвитку суспільства
КО Ващенко, КА Ващенко
201999
Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації
ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ВВ Толкованов
Київ: НАДУ, 2014
172014
Державна політика: підручник
ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ЮП Сурмін
Нац. акад. держ. упр. При Президентові України. К.: НАДУ, 8, 2014
162014
Політичний аналіз і прогноз у сучасній Україні
КО Ващенко
К.: Логос, 2008
142008
Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики як напрям стратегічної правотворчості Верховної ради України
І Берназюк
Підприємництво, господарство і право, 178-182, 2017
132017
Політологія для вчителя: навч. посібн. для студ. педагогічних ВНЗ
КО Ващенко, ВО Корнієнко
Ващенко КО, Корнієнко ОВ–К.: Вид-во імені МП Драгоманова, 2011
122011
Теоретико-методологічний інструментарій і засоби забезпечення політичного аналізу і прогнозування в сучасній Україні
КО Ващенко
122009
Деякі підсумки виборчої кампанії партій і блоків: регіональний аспект
К Ващенко
Нова політика, 14-16, 1998
101998
Основні форми і принципи дослідження політичного аналізу й прогнозу
К Ващенко
Політичний менеджмент, 165-172, 2007
92007
Актуальні питання реформування місцевого самоврядування в Україні
КО Ващенко
Місцеве самоврядування–основа сталого розвитку України: матеріали щоріч …, 2014
72014
Ціннісні засади сучасної системи освіти
К Ващенко
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
72008
Державне управління: підручник: у 2 т./Над. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол
КО Ващенко
ЮВ Ковбасюк (голова), КО Ващенко (заст. голови), ЮП Сурмін (заст. голови …, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20