Костянтин Ващенко
Костянтин Ващенко
Доктор політичних наук, заслужений економіст України
Підтверджена електронна адреса в academy.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості виконавчої влади в пострадянскій Україні: монографія
ОО Кордун, КО Ващенко, РМ Павленко
MAUP, 2000
522000
Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика: монографія
КО Ващенко
Івано-Франківськ: Місто НВ 416, 2017
282017
Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь
КО Ващенко, ЗС Варналій, ВЄ Воротін, ВМ Геєць, К ОМ, ОВ Лібанова
К.: Держкомпідприємництво, 2008
242008
Державне управління: підручник
Ю Ковбасюк, К Ващенко, Ю Сурмін, В Бакуменко, М Білинська, ...
232012
Про стан та перспективи розвитку пiдприємництва в Українi: Нацiональна доповiдь та iн
КО Ващенко, ЗС Варналiй, ВЕ Воротiн, ВМ Ге, ОВ Кужель, ...
192008
Політологія для вчителя
КО Ващенко, ВО Корнієнко
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2011
172011
Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації
ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ВВ Толкованов
К.: НАДУ.–2014.–128 с, 2014
152014
Політичні технології як чинник демократичного розвитку суспільства
КО Ващенко, КА Ващенко
131999
Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку
ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ЮП Сурмін
К.: НАДУ, 72, 2012
122012
Політологія для вчителя:[навчальний посібник]
КО Ващенко
К.: Вид-во імені МП Драгоманова, 2011
92011
Теоретико-методологічний інструментарій і засоби забезпечення політичного аналізу і прогнозування в сучасній Україні
КО Ващенко
Видавничий центр Інституту держави і права ім. ВМ Корецького НАН України …, 2009
92009
Політичний аналіз і прогноз у сучасній Україні
КО Ващенко
К.: Логос, 2008
92008
Ціннісні засади сучасної системи освіти
К Ващенко
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
72008
Деякі підсумки виборчої кампанії партій і блоків: регіональний аспект
К Ващенко
Нова політика, 14-16, 1998
61998
Врахування громадської думки при складанні політичного прогнозу в сучасних українських реаліях
К Ващенко
Севастопольский национальный технический университет, 2008
52008
Основні форми і принципи дослідження політичного аналізу й прогнозу
К Ващенко
Політичний менеджмент, 165-172, 2007
52007
Політологія для вчителя [Електронний ресурс]
КО Ващенко, ВО Корнієнко
Режим доступу: http://posibnyky. vntu. edu. ua/politolog/193. htm, 0
5
Актуальні питання реформування місцевого самоврядування в Україні
КО Ващенко
Місцеве самоврядування–основа сталого розвитку України: матеріали щоріч …, 0
5
Вплив світової фінансової кризи на стан розвитку малого підприємництва
ОВ Квасниця
Економічний аналіз: зб. н а у к. праць/Тернопільський національний …, 2010
42010
Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики як напрям стратегічної правотворчості Верховної ради України
І Берназюк
Підприємництво, господарство і право, 178-182, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20