Подписаться
Свистун Ніна / Nina Svystun / https://orcid.org/ 0000-0003-0398-8803
Свистун Ніна / Nina Svystun / https://orcid.org/ 0000-0003-0398-8803
Associate Professor at the Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Динаміка антропонімікону м. Тернополя ХІХ-ХХ ст.
НО Свистун
25*2017
Динаміка антропонімікону м. Тернополя ХІХ-ХХст.: Рукопис на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук
НО Свистун
Тернопіль, 2006
92006
Іменник м. Тернополя (за даними ЗАГСУ 1999 р.)
НО Свистун
Наукові записки.—Серія: Мовознавство.—Тернопіль, 2000
42000
Структурно-семантична характеристика дієслівних односкладних речень (на матеріалі повісті Марії Матіос Солодка Даруся)
НО Свистун
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
32013
Морфеміка і словотвір сучасної української мови. Самостійна та індивідуальна робота. Навчально-методичний посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних …
М Бабій, НО Свистун
32012
Динаміка антропонімікону м. Тернополя XIX-XX ст.
НО Свистун
Крок, 2011
32011
Derivative Potential of Unofficial Anthroponyms: Lexico-Semantic Method of Name Production
N Shulska, N Kostusiak, T Vilchynska, H Bachynska, O Verbovetska, ...
AD ALTA 13 (2, Spec. Issue XХХV), 2023
22023
Заголовок як ономастичний знак особливого типу (на матеріалі творів Л. Костенко)
ГВ Бачинська, ТП Вільчинська, ОС Вербовецька, НО Свистун
Витебск: ВГУ имени ПМ Машерова, 2022
22022
Словосполучення як синтаксична одиниця у сучасній граматичній теорії
ІМ Бабій, НО Свистун
European Scientific Platform: International Centre Corporative Management, 2021
22021
Власні особові імена: лінгвістична норма
НО Свистун
Укрмедкнига, 2019
22019
Складнопідрядні речення з підрядними мети й умови як різновиди структур розчленованого типу зі значенням прямої зумовленості: структурно-семантичний аспект (на матеріалі …
НО Свистун
22019
Динаміка маловживаних жіночих особових імен міста Тернополя другої половини ХХ століття
НО Свистун
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 104-109, 2017
22017
Синтаксис сучасної української мови: самостійна та індивідуальна робота. Словосполучення. Просте речення. Просте ускладнене речення: навч. посібник
І Бабій, Н Свистун
Bohdan Books, 2015
22015
Фразеологія творів Бориса Харчука (на матеріалі збірки Подорож до зубра)
НО Свистун
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
22014
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі футбольних телерепортажів)
І БАБІЙ, Н СВИСТУН
Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія, 64-71, 2023
12023
Processes of Local Transition of Ukraine’s Economy and Processes of Global Transition of the World Economy: Contemporary Changes in the Language Space
S Shestakova, T Levchenko, H Bachynska, T Vilchynska, O Verbovetska, ...
Postmodern Openings 13 (2), 358-383, 2022
12022
Складносурядні речення у синтаксисі польської мови
НО Свистун
Острозька академія, 2018
12018
Складнопідрядні речення розчленованої структури зі значенням прямої і розчленованої структури зі значенням прямої і зворотної зумовленості (на матеріалі творів Бориса Харчука …
НО Свистун
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
12016
Динаміка жіночих особових імен м. Тернополя ІХ століття
Н Свистун
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
12012
Жіночий іменник міста Тернополя другої половини ХХ століття (рідкісні та чужомовні імена)
Н Свистун
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20