Надія Хомик (Nadia Khomyk) (Nadia Khomuk)
Надія Хомик (Nadia Khomyk) (Nadia Khomuk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Залишковий ресурс тонкостінних конструктивних елементів несучих систем сільськогосподарських машин при дії агресивних середовищ
П Попович, Н Хомик, Л Добровольська
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
112014
Існування дублетних термінів як показник безперервного процесу творення термінології
Н Рибак, Т Рибак, Н Хомик
Проблеми української науково-технічної термінології, 20-21, 1996
91996
Опір матеріалів: навчально-методичний посібник до виконання курсової роботи
АД Довбуш, НІ Хомик
Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014
62014
Машини та обладнання для тваринництва: курс лекцій
НІ Хомик
Ч, 0
6
Аналітичне дослідження напружено-деформованого стану складних конструктивних систем з довільним зовнішнім навантаженням
ТА Довбуш, НА Рубінець, АД Довбуш, НІ Хомик
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
42015
Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 Галузеве …
НІ Хомик, АД Довбуш, ГБ Цьонь
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
32017
Методичний посібник до виконання дипломної роботи для здобуття освітнього ступеня «магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 галузеве …
НІ Хомик, МЯ Сташків, ВП Олексюк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
22018
Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції: курс лекцій
НІ Хомик, ВП Олексюк, ОП Цьонь
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
22015
Імітаційне моделювання при розрахунках на квазістатичну міцність конструктивних структур важконавантажених сільськогосподарських машин
ПВ Попович, ТІ Рибак, ТА Довбуш, ГБ Цьонь, НІ Хомик
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
22013
Дослідження пруткових транспортерів бурякозбиральних машин з врахуванням особливостей навантаження
НІ Хомик
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2003
22003
Технология производства биологически-активных фитокормовых добавок из сока зеленых растений
ЮА Чурсинов, ЕС Ковалева, ВС Калина, СЮ Мыколенко, НИ Хомык
Птицеводство, 51-57, 2019
12019
Розрахунок стійкості навантажувача пе-0, 8б
БМ Цебенко, НІ Хомик
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
12018
Обґрунтування конструкції штанги навантажувача ПЕ-0, 8Б
Б Цебенко
Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції …, 2018
12018
Збирання гички та коренеплодів цукрових буряків з використанням трактора інтегральної схеми
ІБ Коцюк, НВ Наливайко, НІ Хомик
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
12017
Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності Курс лекцій для студентів напряму підготовки «Будівництво»
НІ Хомик, ТА Довбуш, НА Рубінець
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
12017
Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, курс лекцій
НІ Хомик, НБ Гаврон, НА Рубінець
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
12016
Розвиток крайової тріщини при згині тонкостінного Z-подібного профілю
ТА Довбуш, МЯ Сташків, НІ Хомик
ТНТУ, 2016
12016
Основи агрономії: курс лекцій
НІ Хомик, АД Довбуш, ВП Олексюк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
12015
Особливості догляду за посівами картоплі
ІМ Шуст, НІ Хомик
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2014
12014
Модифікація ММПЕД для розкриття статичної невизначеності криволінійних елементів рам
ТА Довбуш, АД Довбуш, НІ Хомик
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20