Юлия Коскина
Юлия Коскина
доцент, Одесский национальный морской университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене efitmp.onmu.odessa.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Research of the effect of terms and conditions of an offer on successful conclusion of the freight transaction
СП Онищенко, ЮО Коскіна
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (3), 25-32, 2015
122015
Сутність, специфіка і формування систем доставки вантажів
СП Онищенко, ЮО Коскіна
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 86-95, 2019
22019
дЕКОМПОЗИцІя ПРОцЕСУ дОСТАВКИ ТОВАРІВ ЗА УЧАСТІ МОРСьКОгО ТРАНСПОРТУ З ПОЗИцІй ПРОцЕСНОгО ПІдХОдУ
ЮО Коскіна
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 42019128, 2019
12019
Процесний підхід до декомпозиції транспортного процесу перевезення вантажів морським транспортом
ЮО Коскіна
Наукоємні технології 44 (4), 483-493, 2019
12019
Визначення оптимальної швидкості руху балкерних суден при роботі на перевезеннях вантажів
СП Онищенко, ЮО Коскіна
Вісник Одеського національного морського університету, 128-141, 2017
12017
Формування стояночного часу рейса судна з урахуванням чартерних умов
СП Онищенко, ЮО Коскіна
Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 69-78, 2017
12017
Дослідження впливу умов оферти на успішність укладання фрахтової угоди
СП Онищенко, ЮО Коскіна
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 25-32, 2015
12015
КОН´ ЮНКТУРА ФРАХТОВОГО РИНКА І ТЕРМІН ТАЙМ-ЧАРТЕРНОЇ ОРЕНДИ СУДЕН
СІ Рилов, ЮО Коскіна, НВ Судник
Сборник научных трудов SWorld 1 (2), 41-43, 2011
12011
Формалізація процесу організації системи доставки вантажів
ЮО Коскіна
Наукоємні технології 45 (1), 111-117, 2020
2020
Теоретико-множинний підхід до моделювання структури систем доставки вантажів
ЮО Коскіна
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 62-74, 2019
2019
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОБОСНОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЙСА МОРСКОГО СУДНА
ЮО Коскіна
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета 1 (86 …, 2019
2019
Проблеми розвитку морського транспорту і туризму
ОГ Шибаєв, СП Онищенко, ІМ Петров, ОВ Акімова, НВ Судник, ...
Институт морехозяйства и предпринимательства, 2019
2019
Формалізація причинно-наслідкових зв'язків складових процесу виконання судном рейсу
ЮО Коскіна
Вісник Одеського національного морського університету, 93-108, 2019
2019
Планування складових часу рейса з урахуванням умов чартер-партії щодо сталійного часу
ЮО Коскіна
Вісник Одеського національного морського університету, 166-182, 2019
2019
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОБОСНОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЙСА МОРСКОГО СУДНА
ЮА Коскина
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2019
2019
Полісемічність понять демередж і детеншен у практиці лінійного й трампового судноплавства
ОЛ Дрожжин, ЮО Коскіна
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2019
2019
Удосконалення методу обгрунтування ефективностi рейсу морського судна
ЮО Коскіна, ЮА Коскина
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019
2019
Обгрунтування ефективного варіанту технологічних та комерційних умов доставки зовнішньоторговельних вантажів
ОГ Шибаєв, СП Онищенко, ЮО Коскіна
Розвиток транспорту, 78-88, 2018
2018
Оцінка стояночного часу рейсу судна за різних формулювань умов рейсової чартер-партії
СП Онищенко, ЮО Коскіна
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій …, 2018
2018
КОНЦЕПТУАЛЬНА ПОСТАНОВКА ДіЛОВОї ГРИ-ТРЕНіНГУ" ІМіТАЦіЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНіЗАЦії ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗОВНіШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВАНТАЖіВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ"
ВВ Марков, ОІ Лапкін, СП Онищенко, ЮО Коскіна
Бизнес Информ, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20