Подписаться
Буличева Наталія
Буличева Наталія
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні
НА Буличева, ЮІ Пивовар
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
262009
Розвиток інституту адміністративних послуг як передумова побудови сервісної держави
ЮІ Пивовар, НА Буличева
82011
Електронне урядування у сфері надання адміністративних послуг органами державної влади
НА Буличева, ЮІ Пивовар
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 28, 2011
82011
Provision of the right to non-interference with privacy during muster process with the participation of doctor (forensic expert)
ЛМ Дешко, ЖВ Удовенко, НА Буличева, ВІ Галаган, АО Буличев
Georgian medical news, 186-192, 2021
52021
Співвідношення понять «публічний службовець», «державний службовець» та «військовослужбовець»: теоретичний та практичний аспекти
АО Буличев, НА Буличева
Науковий вісник публічного та приватного права, 89-93, 2016
4*2016
АКТ РЕВІЗІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
НА Буличева, ВВ Фещук
Матеріали міжвідомчого наук.-практ.семінару «Актуальні питання використання …, 2016
3*2016
Фінансове право: навч. посіб
СМ Безрутченко, НА Буличева, ОО Котирло, ВД Кухаренко, ...
Нац. акад. внутр. справ. Київ: КНТ 597, 2014
32014
Правові засади позабюджетної діяльності органів внутрішніх справ
НА Буличева
Національна академія внутрішніх справ України, 2004
3*2004
Стратегії інтегрованого управління кордонами: порівняльно-правовий аналіз
НА Буличева, АО Буличев, СМ Рябий
Наука і правоохорона, 91-100, 2020
12020
Організаційно-правові засади подолання загроз і небезпек, що впливають на оперативно-службову діяльність державної прикордонної служби України у воєнний і відбудовний період
НА Буличева, АО Буличев, ОА Грущенко
Наука і правоохорона, 69-76, 2023
2023
Удосконалення правового забезпечення принципу концентрації у конкурентних відносинах суб’єктів столиці в умовах євроінтеграції
НА Буличева, АО Буличев
2023
Удосконалення системи економіко-правових заходів як фактор забезпечення соціальної стабільності в українському суспільстві
НА Буличева, АО Буличев, ОА Грущенко, ОГ Циганов
Mezinárodní Ekonomický Institut, Česká republika, 2023
2023
Інтерактивний інструментарій структурно-функціонального підходу щодо здобуття наукових знань та інформації в закладах вищої освіти в умовах воєнного стану
НА Буличева, ОА Грущенко
2023
Економічна безпека як об’єкт територіального (регіонального) управління в умовах воєнного стану в Україні
НА Буличева, ОА Грущенко
2022
Запобігання корупції як фактор удосконалення територіального (регіонального) управління в умовах воєнного стану в Україні
НА Буличева, ОА Грущенко
2022
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
ОА Грущенко, НА Буличева
2022
Загрози та небезпеки, що впливають на оперативно-службову діяльність державної прикордонної служби України у воєнний і післявоєнний період, шляхи їх усунення
НА Буличева, АО Буличев, ОА Грущенко
2022
Формування в здобувачів вищої освіти навичок аналізу ризиків діяльності підприємства в екстремальних ситуаціях у період воєнного та надзвичайного стану під час вивчення …
НА Буличева, ОА Грущенко
2022
Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у діяльності збройних формувань: аналіз досягнень та помилок зарубіжних країн
НА Буличева, АО Буличев, ОА Грущенко
2022
Формування у здобувачів вищої освіти необхідних компетентностей аналізу проблем невиконання господарсько-договірних зобов’язань в умовах воєнного стану
НА Буличева, АО Буличев, ОА Грущенко
Наука і правоохорона, 45-51, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20