Подписаться
Буличева Наталія
Буличева Наталія
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні
НА Буличева, ЮІ Пивовар
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
272009
Електронне урядування у сфері надання адміністративних послуг органами державної влади
НА Буличева, ЮІ Пивовар
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 28, 2011
92011
Розвиток інституту адміністративних послуг як передумова побудови сервісної держави
ЮІ Пивовар, НА Буличева
82011
Provision of the right to non-interference with privacy during muster process with the participation of doctor (forensic expert)
ЛМ Дешко, ЖВ Удовенко, НА Буличева, ВІ Галаган, АО Буличев
Georgian medical news, 186-192, 2021
52021
АКТ РЕВІЗІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
НА Буличева, ВВ Фещук
Матеріали міжвідомчого наук.-практ.семінару «Актуальні питання використання …, 2016
4*2016
Співвідношення понять «публічний службовець», «державний службовець» та «військовослужбовець»: теоретичний та практичний аспекти
АО Буличев, НА Буличева
Науковий вісник публічного та приватного права, 89-93, 2016
4*2016
Фінансове право: навч. посіб
СМ Безрутченко, НА Буличева, ОО Котирло, ВД Кухаренко, ...
Нац. акад. внутр. справ. Київ: КНТ 597, 2014
32014
Правові засади позабюджетної діяльності органів внутрішніх справ
НА Буличева
Національна академія внутрішніх справ України, 2004
3*2004
Стратегії інтегрованого управління кордонами: порівняльно-правовий аналіз
НА Буличева, АО Буличев, СМ Рябий
Наука і правоохорона, 91-100, 2020
12020
Удосконалення правового регулювання у сфері ліцензування торгівлі лікарськими засобами (на прикладі аптечних закладів столиці)
НА Буличева, АО Буличев, КС Гудаль, РТ Чернега
Наука і правоохорона, 62-71, 2023
2023
Організаційно-правові засади подолання загроз і небезпек, що впливають на оперативно-службову діяльність державної прикордонної служби України у воєнний і відбудовний період
НА Буличева, АО Буличев, ОА Грущенко
Наука і правоохорона, 69-76, 2023
2023
Удосконалення правового забезпечення принципу концентрації у конкурентних відносинах суб’єктів столиці в умовах євроінтеграції
НА Буличева, АО Буличев
2023
Удосконалення системи економіко-правових заходів як фактор забезпечення соціальної стабільності в українському суспільстві
НА Буличева, АО Буличев, ОА Грущенко, ОГ Циганов
Mezinárodní Ekonomický Institut, Česká republika, 2023
2023
Інтерактивний інструментарій структурно-функціонального підходу щодо здобуття наукових знань та інформації в закладах вищої освіти в умовах воєнного стану
НА Буличева, ОА Грущенко
2023
Економічна безпека як об’єкт територіального (регіонального) управління в умовах воєнного стану в Україні
НА Буличева, ОА Грущенко
2022
Запобігання корупції як фактор удосконалення територіального (регіонального) управління в умовах воєнного стану в Україні
НА Буличева, ОА Грущенко
2022
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
ОА Грущенко, НА Буличева
2022
Загрози та небезпеки, що впливають на оперативно-службову діяльність державної прикордонної служби України у воєнний і післявоєнний період, шляхи їх усунення
НА Буличева, АО Буличев, ОА Грущенко
2022
Формування в здобувачів вищої освіти навичок аналізу ризиків діяльності підприємства в екстремальних ситуаціях у період воєнного та надзвичайного стану під час вивчення …
НА Буличева, ОА Грущенко
2022
Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у діяльності збройних формувань: аналіз досягнень та помилок зарубіжних країн
НА Буличева, АО Буличев, ОА Грущенко
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20