Murzabulatova Olena (Fastova),  (Олена Мурзабулатова (Фастова),  Елена Мурзабулатова (Фастова))
Murzabulatova Olena (Fastova), (Олена Мурзабулатова (Фастова), Елена Мурзабулатова (Фастова))
Kharkiv National University of Radio Electronics
Подтвержден адрес электронной почты в домене nure.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ensuring the economic efficiency of enterprises by multi-criteria selection of the optimal manufacturing process
ЗЕ Котляр Алексей, Басова Евгения,Иванов Виталий, Елена Мурзабулатова ...
Management and Production Engineering Review, 52-61, 2020
62020
Удосконалення організаційно-економічного забезпечення державно-корпоративного партнерства в системі управління ДКП
ОВ Мурзабулатова, ЮД Костін
Одеський національний політехнічний університет, 2017
12017
Обгрунтування управлінських рішень щодо управління корпоративними правами держави
ОВ Мурзабулатова, ОВ Курденко
Приазовський економічний вісник, 69-75, 2019
2019
Форми і методи участі держави як акціонера у корпоративному управлінні
ОВ Мурзабулатова
Всеукраїнська наук. - практ. конф. «Сучасні міжнародні економічні відносини …, 2018
2018
Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами
РВ Артюх, МВ Булаєнко, ЮО Верещака, ГМ Верясова, ІО Гавриленко, ...
Харків: ФОП Панов АМ, 2018
2018
Інформаційні технології як інструмент просування компанії в Інтернет просторі
ВВ Кирій, ВО Тімофєєв, ОВ Мурзабулатова
Харківський національний університет радіоелектроніки, 2018
2018
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ
ОВ Мурзабулатова, ЮД Костін
ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 69, 2017
2017
Сутність і структура системи управління державними корпоративними правами
ОВ Мурзабулатова
Міжнар. наук.- практ. конф. «Економічна політика та механизми господорювання …, 2017
2017
Методика оцінки економічної ефективності державно-цільових програм
ЮД Костін, ОВ Мурзабулатова
Економічні студії: Науково – практичний журнал, С.72–75, 2017
2017
Удосконалення організаційно – економічного забезпечення державно – корпоративного партнерства в системі управління ДКП
ЮД Костін, ОВ Мурзабулатова
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, С. 143-155, 2017
2017
Методіка розрахунку якості виконання управлінських функцій представниками держави у акціонерних товариствах
ЮВ Овсюченко, ОВ Мурзабулатова
Материалы междунар. научн.- практ. конф. [«Математическое моделирование …, 2016
2016
Методика розрахунку якості виконання управлінських функцій представниками держави у акціонерних товариствах
ОВ Мурзабулатова
Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Математическое моделирование …, 2016
2016
Напрямки удосконалення організаційно- економічного забеспечення державно – приватного партнерства в системі управління державними корпоративними правами
ОВ Мурзабулатова
Материалы междунар. науч.-практ. конф. [«Математическое моделирование …, 2014
2014
Напрямки удосконалення організаційно- економічного забезпечення державно-приватного партнерства в системі управління ДКП
ОВ Мурзабулатова
Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Математическое моделирование …, 2014
2014
Управление инновационным развитием предприятия
ЕВ Мурзабулатова
Материалы междунар. науч.-практ. конф. [«Математическое моделирование …, 2013
2013
Управление инновационным развитием предприятия
ЕВ Мурзабулатова
Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Математическое моделирование …, 2013
2013
Managerial decisions justification for management of state corporate rights
O Murzabulatova
Scientific international journal «Nauka I Studia», С. 60-68, 2013
2013
Классификация областей по концентрации государственных корпоративных прав Украины
ЕВ Мурзабулатова
Матеріали Міжнар. наук.- практ. Інтернет-конф. «Наукові засади економічного …, 2012
2012
Застосування таксономічного показника для оцінки ефективності державних корпоративних прав
Мурзабулатова, Олена Вячеславівна
Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково – виробничий журнал, С …, 2012
2012
Застосування статистичних методів для визначення критеріїв ефективності управління державними корпоративними правами
ОВ Мурзабулатова
Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково – виробничий журнал, С. 291-299, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20