Іванов Володимир Георгійович, Иванов Владимир Георгиевич, Ivanov Vladimir
Іванов Володимир Георгійович, Иванов Владимир Георгиевич, Ivanov Vladimir
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сжатие изображения текста на основе выделения символов и их классификации
ВГ Иванов, МГ Любарский, ЮВ Ломоносов
Проблемы управления и информатики, 111-122, 2010
182010
Сокращение содержательной избыточности изображений на основе классификации объектов и фона
ВГ Иванов, МГ Любарский, ЮВ Ломоносов
182007
Сжатие изображений на основе автоматической и нечеткой классификации фрагментов
ВГ иванов
Інформаційна безпека та інформаційні технології, С.28, 2019
162019
Сжатие изображений на основе автоматической и нечеткой классификации фрагментов.
ВГ Иванов
Монография Інформаційна безпека та інформаційні технології, 155–170., 2019
162019
Фурье и вейвлет-анализ изображений в плоскости JPEG технологий
ВГ Иванов, МГ Любарский, ЮВ Ломоносов
Проблемы управления и информатики, 111-124, 2004
142004
Концептуальні засади забезпечення платоспроможності підприємства
В Іванов
Схід, 2009
122009
Сжатие изображения текста на основе формирования и классификации вертикальных элементов строки в графическом словаре символьных данных
ВГ Иванов, ЮВ Ломоносов, МГ Любарский
Проблемы управления и информатики, 98-109, 2011
112011
Формальное описание дискретных преобразований Хаара
ВГ Иванов
112003
Основи інформатики та обчислювальної техніки: підручник
ВГ Іванов
Х.: Право, 2012
92012
Контент-аналіз як формалізований метод дослідження документів
В Іванов
Філософська і соціологічна думка, 211-224, 1994
91994
Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності: навч. посіб.
ВГ Іванов, СМ Іванов, ВВ Карасюк
Х.: Право 2012, 240, 2010
82010
Информации–благо?
ВГ Иванов
Информационное право: Информационная культура и информационная безопасность …, 2002
82002
Сжатие изображения текста на основе статистического анализа и классификации вертикальных элементов строки
ВГ Иванов, ЮВ Ломоносов, МГ Любарский
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-15, 2014
72014
Сжатие изображений на основе компенсации контуров при вейвлет-преобразовании
ВГ Иванов, МГ Любарский, ЮВ Ломоносов
72006
Параллелные и последовательные структуры Хаара для цифровой обработки сигналов
ВГ Иванов
Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії, С. 23, 2017
6*2017
Параллельные и последовательные структуры Хаара для цифровой обработки сигналов
ВГ Иванов
Монографія Інформаційні технології: проблеми та перспективи, С.48-63, 2017
6*2017
Модель направленного обучения на основе онтологического подхода
АЮ Соколов, ОИ Морозова, ВГ Иванов
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 96–102-96–102, 2010
52010
Эффективность анализа и синтеза в дискретном базисе Хаара
ВГ Иванов
Радиоэлектроника 2, 9, 1983
51983
Урахування психотипів студентів при організіції проектних груп
ВВ Іванов, С Іванова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
42016
Сучасні інформаційні системи і технології: конспект лекцій
ВГ Іванов, СМ Іванов, ВВ Карасюк, МГ Любарський, НА Кошева, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20