Підписатись
Яніна Ромусік
Яніна Ромусік
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь
ЛВ Шинкарук, ІВ Барановська, ІА Бевз, ІМ Бобух, АА Вдовічен, ...
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України"(Київ), 2015
162015
Прямі іноземні інвестиції: світові тенденції та структурний розподіл в економіці України
ЯВ Ромусік
Економіка промисловості, 2012
12*2012
Динаміка продуктивності праці економіки України у контексті диспропорційності міжнародних порівнянь
ЯВ Ромусік
"Ефективна економіка" [Електронний ресурс] ― Режим доступу до журналу: http …, 2011
122011
Перспективи розвитку машинобудування України на тлі світових тенденцій
Я Ромусік
Економіст. Науковопрактичний журнал, 22-25, 2010
112010
Конкурентоспроможність легкої промисловості України та механізми її підвищення
ЯВ Ромусік
Економіст, 16-19, 2007
102007
Легка промисловість України: стан розвитку виробництва та торгівлі
ЯВ Ромусік
Економіст, 29-32, 2006
62006
Технологічна структура промисловості України в контексті збалансованості структурних пропорцій економіки
ЯВ Ромусік
Економіка промисловості, 87-93, 2011
52011
Особливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні: swot–аналіз
ЯВ Ромусік
Ефективна економіка, 2015
42015
Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України: наукова доповідь
ІМ Бобух, ЮВ Кіндзерський, ОМ Фащевська, ТА Тищук, ОЮ Снігова, ...
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2018
32018
Світові тенденції розвитку легкої промисловості
ЯВ Ромусік
Актуальні проблеми економіки, 74-84, 2006
32006
Інвестиційне забезпечення збалансованості структурних пропорцій економіки України
ЯВ Ромусік
Економіка промисловості, 59-65, 2012
22012
Конкурентоспроможність промисловості України: стан та засоби підвищення
ЯВ Ромусік
Економіка промисловості, 53-60, 2010
22010
Продуктивність праці як елемент світогосподарської диспропорційності
ЯВ Ромусік
Економіка промисловості, 175-180, 2010
22010
Відтворювальні процеси в промисловості та забезпечення конкурентоспромож-ності національного виробництва
ЯВ Ромусік
Економіст, 46-48, 2008
22008
Людський капітал та організація праці як чинники впливу на показник продуктивності праці
ЯВ Ромусік
"Ефективна економіка" [Електронний ресурс] ― Режим доступу до журналу: http …, 2011
12011
Логістика та маркетинг: взаємозв’язок видів діяльності на підприємстві
Я Ромусік
Логістика: проблеми та рішення, 30-35, 2019
2019
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ
МО Кизим, ЮЛ Клименко, ЛВ Оболенцева, ЯВ Ромусік
Організаційний комітет, 43, 2018
2018
Regulatory and Institutional Support for SMEs Development in Ukraine
I Romusik
National Economic Development and Modernization: experience of Poland and …, 2017
2017
Regulatory and Institutional Support for SMEs Development in Ukraine
R I.
National Economic Development and Modernization: experience of Poland and …, 2017
2017
Constructability Ukrainian small and medium-sized business
I Romusik
International Scientific Conference "Economy and society: modern foundation …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20