Володимир Дубічинський
Володимир Дубічинський
НТУ "ХПІ", Німецький технічний факультет, кафедра української, російської мов і прикладної
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лексикография русского языка
ВВ Дубичинский
Изд-во" Флинта"; Изд-во" Наука", 2008
4612008
Теоретическая и прикладная лексикография
ВВ Дубичинский
Вена-Харьков: Gesellschaft für Förderung slawistischer Studien, 1998
199*1998
Теоретическая и практическая лексикография
ВВ Дубичинский
Gesellschaft zur förderung slawistischer Studien, 1998
1811998
Искусство создания словарей: Конспекты по лексикографии
ВВ Дубичинский
Харьков: ХПУ, 1994
1391994
Фахова українська мова
ЛА Васенко, ВВ Дубічинський, ОМ Кримець
Центр учбової літератури, 2008
922008
Лексические параллели
ВВ Дубичинский
Харьков: Харьковское лексическое общество, 1993
811993
Теоретическое и лексикографическое описание лексических параллелей
ВВ Дубичинский
Краснодар: Издательство Краснодарского университета, 1995
591995
Концепція мовної підготовки іноземців у ВНЗ України
НІ Ушакова, ВВ Дубічинський, ОМ Тростинська, НИ Ушакова, ...
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, Центр міжнародної освіти, 2011
562011
Рецензенти
ВО Горпинич, ВВ Дубічинський, ТС Пристайко
51*2009
Сучасний тлумачний словник української мови
ВВ Дубічинський
X.: ВД «Школа, 2006
342006
Українська лексикографія: історія, сучасність та комп’ютерні технології: навч. посібник
ВВ Дубічинський
ВВ Дубічинський–Х.: НТУ “ХПІ, 2004
282004
Принципы лексикографирования и типология словарей
ВВ Дубичинский
Современные проблемы лексикографии, 135-140, 1992
231992
Основные аспекты переводной лексикографии
ВВ Дубичинский
Актуальные проблемы теоретической и прикладной лексикографии. Межвузовский …, 1997
131997
Словари русского языка
ВВ Дубичинский, АН Самойлов
Харьков, 2000
122000
Словарь химических терминов (с толкованиями, особенностями употребления и английскими эквивалентами)
СИ Евдощенко, ВВ Дубичинский, ВВ Гайворонская
Словари, 2006
112006
Переклад науково-технічної літератури
ВВ Бондаренко, ВВ Дубічинський, ВМ Кухаренко
Харків, 2001
112001
Словари русского языка: учебное пособие
ВВ Дубичинский, АН Самойлов
Харьков: Междунар. слав. ун-т, 2000
112000
Национально-культурные особенности интернациональной лексики русского языка
ВВ Дубичинский
защищена 1989: утв. 1989/ВВ Дубичинский.–М.: Изд-во МГУ, 1989.–16 с, 1989
111989
Задача терминологической стандартизации образовательных процессов высшей школы и пути ее решения
ВВ Дубичинский, КА Метешкин, ЛА Федорченко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 7, 94-100, 2004
102004
Место и роль современной лексикографии в методологии науки
ВВ Дубичинский, КА Метешкин
ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ …, 2005
82005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20