Стойко Степан Михайлович
Стойко Степан Михайлович
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Verified email at ubgd.lviv.ua - Homepage
TitleCited byYear
Экологические основы охраны редких, уникальных и типичных фитоценозов
СМ Стойко
Ботан. журн 68 (11), 1574-1583, 1983
671983
Словник українських наукових і народних назв судинних рослин
Ю Кобів
К.: Наук. думка, 2004
622004
Заповідні екосистеми Карпат
С Стойко, Е Гадач, Т Шимон, С Михалик
Львів: Світ 247, 1991
461991
Карпатам зеленіти вічно
СМ Стойко
Ужгород: Карпати 175, 1977
421977
Раритетні фітоценози західних регіонів України (Регіональна" Зелена книга")
СМ Стойко, ЛІ Мілкіна, ПТ Ященко, ОО Кагало, ЛО Тасєнкевич
Львів: Поллі, 1998
371998
Заповідники та памьятки природи Українських Карпат
СМ Стойко
Vydavnyt︠s︡tvo Lʹvivsʹkoho universytetu, 1966
341966
Дубові ліси Українських Карпат: екологічні особливості, відтворення, охорона
СМ Стойко
Львів: Вид-во" Меркатор, 2009
322009
Геоботаническое районирование Украинских Карпат
МА Голубец, КА Малиновский, СМ Стойко
МА Голубец, КА Малиновский, СМ Стойко/Докл. и сообщения Львов. отделения…, 1964
261964
Біоценологічні основи заповідної справи, охорони фітогенофонду та фітоценофонду
СМ Стойко
Флора і рослинність Карпатського заповідника.–К.: Наукова думка, 5-28, 1982
241982
Причини катастрофічних паводків у Закарпатті та система екологічних профілактичних заходів їх попередження
СМ Стойко
Український ботанічний журнал 57 (1), 23-24, 2000
182000
Эталоны природы
СМ Стойко
Вища школа, 1980
181980
Раритетний фітоценофонд України та концепція національної “Зеленої книги”
СМ Стойко, ЮР Шеляг-Сосонко
Укр. ботан. журн.–2005.–62, 611-623, 2005
172005
Категоризация редких, уникальных и типичных фитоценозов и их интегральная созологическая оценка
СМ Стойко
Охрана растительных сообществ редких и находящихся под угрозой исчезновения…, 1982
171982
Научные основы организации заповедных территорий и их функциональная классификация
СМ Стойко
Охрана горных ландшафтов Сибири. Новосибирск, 1973
17*1973
Еколого-економічні принципи оптимізації трансформованих лісів України на засадах системи наближеного до природного лісівництва
СМ Стойко
Наук. вісник НЛТУУ: Зб. наук.-техн. праць.—Львів: НЛТУУ, 165-169, 2005
162005
Нова галузь науки–охорона біосфери та її завдання в Україні
СМ Стойко
Вісн. АН УРСР, 83-91, 1973
161973
Раритетний фітогенофонд західних регіонів України (созологічна оцінка й наукові засади охорони)
СМ Стойко, ПТ Ященко, ОО Кагало
Львів: Вид-во" Ліга-Прес, 66-88, 2004
152004
Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества
ЮР Шеляг-Сосонко, СМ Стойко, ЯП Дидух
Наукова думка, 1987
151987
Наслідки антропогенної трансформації лісових екосистем Карпат та шляхи елімінації шкідливих екологічних процесів
СМ Стойко
Український ліс, 11-17, 1993
131993
Природа-стихия-человек
СМ Стойко, ПР Третяк
Вища школа, 1983
131983
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20