VV Mishchenchuk
VV Mishchenchuk
ас. каф. мед. та фарм. хімії БДМУ
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Mathematical modeling of nonequilibrium behavior of electrochemical systems with the electroreduction of anions
VV Mishchenchuk, VV Nechyporuk, MM Tkachuk, VD Yuz‘kova
Electrochimica Acta 108, 153-166, 2013
52013
Описання масопереносу біля обертового дискового електроду: аналіз наближень в дифузному шарі.
VV Mishchenchuk, MM Tkachuk, YV Boshtan, VD Yuzkova
Хімічні проблеми сьогодення, 203-203, 2018
2018
Граничні умови моделей стаціонарної та нестаціонарної кінетики в електрохімічних системах з дисковим обертовим електродом.
MM Tkachuk, VV Mishchenchuk, YV Boshtan, VD Yuzkova
Хімічні проблеми сьогодення, 219-219, 2018
2018
Граничні умови моделей стаціонарної та нестаціонарної макрокінетики в електрохімічних системах з дисковим електродом
ВВ Міщенчук, ММ Ткачук, ВД Юзькова, ВВ Нечипорук
Питання хімії та хімічної технології, 27–36, 2017
2017
Моделювання нестаціонарної макрокінетики та механізм виникнення монотонної і коливної нестійкостей стаціонарних станів в електрохімічних системах N-NDR типу з обертовим …
ВВ Міщенчук, ММ Ткачук, ВД Юзькова, ВВ Нечипорук
Питання хімії та хімічної технології, 19-24, 2017
2017
Удосконалення методики стаціонарної вольтамперометрії на обертовому дисковому електроді шляхом врахування міграції електроактивного компонента
ВВН В. В.Міщенчук, М. М. Ткачук, В. Д. Юзькова
Вісник Харківського національного університету, серія "Хімія"., 80–89, 2017
2017
Вплив структури подвійного електричного шару на кінетику електрохімічних процесів
ЮВД Міщенчук В.В., Ткачук М.М.
98-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу …, 2017
2017
ИМПЕДАНС ДВУХСТАДИЙНОЙ ЭЛЕКТРОДНОЙ РЕАКЦИИ НА ВРАЩАЮЩИМСЯ ДИСКОВОМ ЭЛЕКТРОДЕ
ЮВД Мищенчук В. В.
Materials of the XII International scientific and practical conference …, 2016
2016
Моделювання виникнення монотонних і коливних нестійкостей стаціонарних станів у N-NDR системах
ЮВД Міщенчук В.В., Ткачук М.М.
Хімічні проблеми сьогодення: збірник тез доповідей Дев'ятої Української …, 2016
2016
Вивчення впливу будови подвійного шару на стаціонарну кінетику N–NDR систем в рамках теорії Гуї-Чемпена-Штерна-Грема
ВВН В. В. Міщенчук, М. М. Ткачук, В. Д. Юзькова
УКР. ХИМ. ЖУРН. 82 (7), 61–70., 2016
2016
Импедансная спектроскопия одностадийной электродной реакции еа вращающемся дисковом электроде
ЮВД Мищенчук В.В.
XII MEZINÁRODNÍ VĚDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE «APLIKOVANÉ VĚDECKÉ NOVINKY …, 2016
2016
ИМПЕДАНС ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ОДНОСТАДИЙНОЙ ЭЛЕКТРОДНОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВРАЩАЮЩИМСЯ ДИСКОВОМ ЭЛЕКТРОДЕ
ЮВД Мищенчук В.В.
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «PYXIS», 8-17, 2016
2016
Вивчення впливу будови подвійного електричного шару на стаціонарну кінетику електрохімічних систем N-NDR типу з допомогою кривих диференціальної ємності
ТММ Міщенчук В.В.
97-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу …, 2016
2016
Моделювання нестаціонарної макрокінетики та механізм виникнення коливних нестійкостей стаціонарних станів в електрохімічних системах N-NDR типу.
ВДЮ В.В. Нечипорук, В.В. Міщенчук, Н.В. Хованець, М.М. Ткачук
Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво: збірник наукових …, 2015
2015
Нестационарная макрокинетика электродных реакций
НВВ Мищенчук В.В., Хованець Н.В., Ткачук М.М., Юзькова В.Д.
Материалы международной конференции: Эффективные инструменты современных …, 2015
2015
Критерії та механізми виникнення монотонних і коливних нестійкостей стаціонарних станів в електрохімічних системах N-NDR типу.
НВВ Ткачук М.М., Міщенчук В.В., Юзькова В.Д.
Матеріали 96-ї наукової конференції професорсько-викладацького персоналу …, 2015
2015
Нестационарная макрокинетика электродных реакций с учетом специфической адсорбции и строения двойного электрического слоя
ВВ Мищенчук, НВ Хованец, ММ Ткачук, ВД Юзькова, ВВ Нечипорук
Materialy XI mezinarodni vedecko-practicka conference “Efectivni nastroje …, 2015
2015
Macrokinetics of physicochemical processes of electroreduction of anions
KN Mishchenchuk V., Yuz’kova V., Nechyporuk V.
British Journal of Education and Science 3 (1 (5)), 7-18, 2014
2014
До питання про моделювання макрокінетики складних нестаціонарних фізико-хімічних процесів в електрохімічних системах з обертовим дисковим електродом.
КЛС Міщенчук В.В., Юзькова В.Д., Нечипорук В.В.
Європейська наука XXI століття : матеріали Х міжнародної науково-практичної …, 2014
2014
Математичне моделювання нерівноважної поведінки електрохімічних систем з електровідновленням аніонів
ЮВД Нечипорук В.В., Міщенчук В.В., Ткачук М.М.
Сучасні проблеми фізичної хімії: Матеріали VI Міжнародної конференції, 186-187, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20