Поліщук Євгенія / Yevheniia Polishchuk / Yevheniia Polischuk
Название
Процитировано
Процитировано
Год
колективна монографія/[ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко та ін.]; за наук. ред. МІ Диби, ТВ Майорової
А інвестиційного процесу в Україні
К.: КНЕУ 472 (8), 2012
79*2012
Fintech platforms in SME’s financing: EU experience and ways of their application in Ukraine
A Ivashchenko, I Britchenko, M Dyba, Y Polishchuk, Y Sybirianska, ...
LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2018
162018
Девелоперські компанії на ринку нерухомості
ЄА Поліщук
ступ. канд. екон. наук: 08.00. 08 “Гроші, фінанси і кредит”/ЄА Поліщук, 2009
122009
Перспективи розвитку краудфандингу в Україні як інструменту залучення коштів для підприємств малого та середнього бізнесу
АІ Іващенко, АИ Иващенко, ЄА Поліщук, ЕА Полищук, ОМ Диба, ...
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2016
112016
Code of ethics for SMEs: substantiating the necessity and willingness to implement in Ukraine
PM Larysa Antoniuk, Igor Britchenko , Yevheniia Polishchuk, Nataliia Rudyk ...
Problems and Perspectives in Management, 16, 150-162, 2018
102018
Implementation of ICO European best practices by SMEs
A Ivashchenko, Y Polishchuk, I Britchenko
82018
Кредитне фінансування в інноватизації виробництва: теорія та досвід: монографія/[ЮО Гернего, ОМ Диба, ЄА Поліщук.]/за заг. ред.. д. е. н., проф
ЮО Гернего
Диби МІ—К.: КНЕУ, 2016.—536 с, 2016
82016
Діяльність небанківських фінансових установ в інституційній структурі ринку:[монографія]
ЄА Поліщук
К.: КНЕУ, 2014
82014
Діяльність небанківських фінансових установ в ринковому середовищі :
ЄА Поліщук
КНЕУ, 2014
8*2014
Генезис інвестиційних теорій
МІ Диба, ЄА Поліщук, АВ Мироненко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
72011
European smart specialization for Ukrainian regional development: path from creation to implementation
Y Polishchuk, A Ivashchenko, I Britchenko, P Machashchik, S Shkarlet
62019
Саморегулівні організації як складова концепції розвитку небанківських фінансових установ
ЄА Поліщук, ЕА Полищук, ВП Левченко, ВП Левченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
62014
Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі
ЄА Поліщук
Проблеми економіки, 25-31, 2014
62014
Інвестиційний ринок як сфера діяльності суб’єктів господарювання
ЄА Поліщук
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
62011
Theoretical Aspects Of Implementation Of The Innovation Component Evaluating Model For Small Business Enterprises
Polischuk Y, Y Sybirianska, I A.
Marketing and Management of Innovations. Scientific Journal 2, 161-170., 2017
5*2017
Information and communication platform as a complex approach for solving informatiojn asymmetry problems
A Ivashchenko, Y Sybirianska, Y Polishchuk
Springer Nature Switzerland AG, 2017
52017
Класифікація небанківських фінансових установ
Є Поліщук
Ринок цінних паперів України, 3-8, 2012
52012
SMEs debt financing in the EU: on the eve of the coronacrisis
Y Polishchuk, A Kornyliuk, I Lopashchuk, A Pinchuk
Banks and Bank Systems 15 (3), 81, 2020
42020
Діяльність небанківських фінансових установ за обставин непереборної сили
ОІ Барановський, ВП Левченко, ЄА Поліщук
42015
Девелопмент як форма організації інвестиційних проектів у сфері нерухомості
ЄА Поліщук
Материалы международной научнопрактической конференции «Научная мысль …, 0
4
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20