Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics
TitleCited byYear
Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств
АВ Матвійчук
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 71-118, 2013
432013
Штучний інтелект у системі прийняття управлінських рішень
ВВ Вітлінський
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 97-118, 2012
182012
Общие вопросы постановки задач в нейросетевом моделировании
АЮ Минц
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 190-206, 2012
132012
Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на операційну діяльність підприємства на підґрунті нейронних мереж
ОВ Головень
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 119-141, 2012
112012
Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження
ОД Шарапов, ДБ Кайданович
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 207-227, 2012
82012
Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку
ОП Заруцька
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 18-43, 2015
72015
Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання
ГІ Великоіваненко, КМ Мамонова
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 65-96, 2012
72012
Нейросетевые и нечеткие модели бюджетирования промышленных предприятий
ЮГ Лысенко, ЕЕ Бизянов, АГ Хмелев
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 171-189, 2012
62012
Нечітка модель ідентифікації фаз на ринку нерухомості
НК Максишко, ВО Шаповалова
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 94-119, 2014
52014
Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці
ЮГ Лисенко, ОЮ Мінц
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 90-141, 2017
3*2017
Моделювання кредитоспроможності юридичних осіб на основі дискримінантного аналізу та нейронних мереж
ОМ Новоселецький, ОВ Якубець
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 120-150, 2014
32014
Моделювання фінансового стану страхової компанії із застосуванням апарату нечіткої логіки
ОЛ Ольховська
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 119-134, 2013
32013
Fuzzy модели оценки качества социальной системы
КД Иманов, РМ Акперов
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 142-160, 2012
32012
Розробка моделі управління фінансовими інструментами на ринку з використанням методу нечіткої апроксимації
КФ Ковальчук, ОК Никитенко
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 161-170, 2012
32012
Обґрунтування вибору наукової спрямованості журналу (вступне слово головного редактора)
АВ Матвійчук
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 7-36, 2012
32012
Комплекс моделей оцінювання інвестиційного потенціалу країни
ОД Лук’яненко, ІВ Мірошниченко
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 93-122, 2016
22016
Моделювання оцінки іміджу туристично-рекреаційного регіону
АВ Грабарєв
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 3-17, 2015
22015
Рейтингова оцінка страхових компаній України на засадах нейро-нечіткого моделювання
ВВ Огліх, ГО Бесчастна
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 151-187, 2014
22014
О совместном применении в экономике теории игр и нечёткой математики
АВ Сигал
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 161-186, 2013
22013
Нейро-нечітка модель оцінки ступеня проблемності кредиту
ОМ Притоманова, ОС Білай
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 135-160, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20