Ганна Онкович / Hanna / Ganna Onkovych / Анна Онкович (ORCID.iD 0000-0001-9493-9104)
Ганна Онкович / Hanna / Ganna Onkovych / Анна Онкович (ORCID.iD 0000-0001-9493-9104)
Київський медичний університет
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Медіа-педагогіка і медіа-освіта: поширення в світі
ГВ Онкович
Дивослово, 2-4, 2007
53*2007
Професійно орієнтована медіаосвіта у вищій школі
ГВ Онкович
Педагогіка і психологія 2013 (2), 55-60, 2013
482013
Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа
ГВ Онкович
Вища освіта України 3, 130-137, 2008
45*2008
Засоби масової комунікації у термінологічному просторі медіа-освіти
ГВ Онкович
Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских языках …, 2007
41*2007
Медіаосвіта в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку
ГВ Онкович
Нові технології навчання, 89-92, 2010
402010
Українознавство і лінгводидактика
ГВ Онкович
К.: Логос, 49, 1997
391997
Медіаосвіта (Загальний курс): програма навчального курсу для студентів вищих навчальних закладів
ГВ Онкович
К.: ІВО НАПН України, 2010
36*2010
Медіаосвітні технології і компетентнісний підхід/Онкович ГВ-Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України: матеріали методологічного семінару
ГВ Онкович
К.: Педагогічна думка, 206-217, 2009
36*2009
Технології медіаосвіти
ГВ Онкович
Вища освіта України, 2007
34*2007
Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика
ГВ Онкович
"Актуальні теоретичні і прикладні проблеми мас-медіа" ф-ту масової …, 2017
26*2017
Медіадидактика вищої школи: український досвід
Г Онкович
Вища освіта України, 23-29, 2013
26*2013
Медиадидактика
АВ Онкович
Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Język rosyjski w …, 2012
23*2012
Медиадидактика. Масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как иностранному
АВ Онкович
Saarbrucken: Lambert academic publishing, 2012
232012
Media Didactics in Higher Education: Oriented Media Education
A Onkovich
Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and …, 2013
222013
Теоретичні основи використання засобів масової інформації у навчанні української мови студентів-нефілологів
ГВ Онкович
ступеня д-ра. пед. наук: спец. 13.00. 02/ГВ Онкович, 1995
211995
Пресодидактика. Читаймо газету разом!–Частина І.–Навч. посібник
ГВ Онкович
К.: ІСДО, 1993
21*1993
Комикс как средство медиаобразования
ГВ Онкович, АД Онкович
Медиаобразование, 2016
19*2016
Öğretmen Eğitiminde Bilgi Okuryazarlığının Önemi.
S Kurbanoğlu, B Akkoyunlu
Pamuk Yayıncılık, 2009
192009
Засоби масової інформації у навчанні мови (українознавчий аспект)
Г Онкович
Дивослово : Укр. мова й літ. в навч. закл., 19-24, 1997
19*1997
Фразеологізми як національно-культурний компонент українознавства
Г Онкович
Дивослово, 1994
191994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20