Ганна Онкович / Hanna / Ganna Onkovych / Анна Онкович (ORCID.iD 0000-0001-9493-9104)
Ганна Онкович / Hanna / Ganna Onkovych / Анна Онкович (ORCID.iD 0000-0001-9493-9104)
Київський медичний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Медіа-педагогіка і медіа-освіта: поширення в світі
ГВ Онкович
Дивослово, 2-4, 2007
41*2007
Українознавство і лінгводидактика
ГВ Онкович
К.: Логос, 49, 1997
34*1997
Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа
ГВ Онкович
Вища освіта України, 130-137, 2008
33*2008
Засоби масової комунікації у термінологічному просторі медіа-освіти
ГВ Онкович
Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских языках …, 2007
32*2007
Медіаосвіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
ГВ Онкович
Нові технології навчання, 89-92, 2010
312010
Медіаосвітні технології і компетентнісний підхід/Онкович ГВ Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій колі України: матеріали методологічного семінару
ГВ Онкович
К.: Педагогічна думка, 206-217, 2009
302009
Професійно орієнтована медіаосвіта у вищій школі
ГВ Онкович
Педагогіка і психологія 2013 (2), 55-60, 2013
222013
Медіаосвіта (Загальний курс) Програма навчального курсу для студентів вищих навчальних закладів
ГВ Онкович
К.: ІВО НАПН України, 2010
20*2010
Теоретичні основи використання засобів масової інформації у навчанні української мови студентів-нефілологів
ГВ Онкович
ступеня д-ра. пед. наук: спец. 13.00. 02/ГВ Онкович, 1995
201995
Пресодидактика. Читаймо газету разом!–Частина І.–Навч. посібник
ГВ Онкович
К.: ІСДО, 1993
20*1993
Медиадидактика. Масс-медиа в учебном процессе по русскому языку как иностранному
АВ Онкович
Saarbrucken: Lambert academic publishing, 2012
192012
Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика
ГВ Онкович
"Актуальні теоретичні і прикладні проблеми мас-медіа" ф-ту масової …, 2017
18*2017
Технології медіаосвіти
ГВ Онкович
Вища освіта України, 2007
182007
Медіадидактика вищої школи: український досвід
Г Онкович
Вища освіта України, 23-29, 2013
14*2013
Тенденции развития светского и теологического медиаобразования в России и за рубежом: актуальность исследования
АВ Федоров, АВ Онкович
Медиаобразование, 2012
142012
Засоби масової інформації у навчанні мови (українознавчий аспект)
Г Онкович
Дивослово : Укр. мова й літ. в навч. закл., 19-24, 1997
14*1997
Медиадидактика
АВ Онкович
Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Język rosyjski w …, 2012
13*2012
Використання інтегрованого простору знань у навчальному процесі засобами медіаосвіти
ГВ Онкович
Журналістика, філологія та медіаосвіта: Збірник наукових доповідей, у, 252-255, 2009
13*2009
Фразеологізми як національно-культурний компонент українознавства
Г Онкович
Дивослово, 1994
131994
Медиаобразование:«Журналистика для всех»,«предметное» или «профессионально-ориентированное»?
АВ Онкович
Медиаобразование, 2015
12*2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20