Tymoshenko Lidiya (Тимошенко Л.М.)
Tymoshenko Lidiya (Тимошенко Л.М.)
ОНПУ, кафедра інформатики та управління захистом інформаційних
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційні аспекти інформаційного забезпечення логістичних систем будівельного комплексу
ВВ Смиричинський, ЛМ Тимошенко
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 2, 2012
62012
СПОСІБ ВИБОРУ МЕТОДУ МОДУЛЯРНОГО ЕКСПОНЕНЦІЮВАННЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ЛО Дубчак, ЛМ Тимошенко, ТО Яремчук
32011
Практикум з дисципліни «Організація баз даних»
ЛМ Тимошенко, ІІ Ткач, НМ Біркова
Тернопіль: ТНЕУ, 2007
32007
Автоматизовані системи обробки економічної інформації(підручник)
ТЛМ Лавінький Г.В., ОболенськаТ.Є.
Київ: Вища школа, 1995
31995
Системний погляд на створення інформаційної системи управління вищого навчального закладу
ЛМ Тимошенко, ПВ Григораш
SPIC-2010: Зб. наук. пр.-Бучач.: БІМА, 348-350, 2010
22010
The Method of Factorizing Multi-Digit Numbers Based on the Operation of Adding Odd Numbers
M Kasianchuk, I Yakymenko, S Ivasiev, R Shevchuk, L Tymoshenko
Proceedings of the conference «Advanced Computer Information Technology …, 2018
12018
Удосконалення алгоритму факторизації для криптографічних систем захисту інформації
ЛМ Тимошенко, СВ Івасєв, КВ Вербик
12014
FACTORIZATION ALGORI THMS FOR CRYPTOGRAPHIC ANALYS IS OF ASYMMETRIC CRYPTO SY STEMS
IS Timoshenko L., Verbik K., Nikolaichuk Ya.
Інформатика та математичні методи в моделюванні 4 (4), 342-349, 2014
12014
ПОШУК ЗАЛИШКІВ ДОВГИХ ЧИСЕЛ В ЗАДАЧАХ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
ЛОЯБІС Тимошенко Л.М.
Інформатика, інформаційні системи та технології. 16 Всеукраїнська …, 2019
2019
Використання моделі Ендслі для розробки систем кібер-ситуаційної обізнаності
ЄАІ Тимошенко Л.М.
Матеріали XІX Всеукраїнської науково-технічної конференції «Стан, досягнення …, 2019
2019
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМ КІБЕР-СИТУАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ
ЛОЯ Тимошенко Л.М., Єрьоменко А.І.
Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2019
2019
Алгоритми пошуку залишків довгих чисел для задач асиметричної криптографії
ЛМ Тимошенко, ЮМ Івасьєв, ОЯ Лотоцький, ВМ Гаврилей
Інформатика та математичні методи в моделюванні, 351-359, 2018
2018
Побудова вітчизняної інструментальної системи для проведення експертизи аудіозапису
ЛМТ О.В. Рибальський, В.В. Журавель, В.І. Соловйов
// І міжнародна науково-практична конференція «Проблеми кібербезпеки …, 2018
2018
Вибір параметрів еліптичних кривих у задачах шифрування інформаційних потоків
ММК І.З. Якименко, Л.М. Тимошенко
Сучасна спеціальна техніка, С. 36–45., 2018
2018
Possibility of obtaining functional dependences from database structure
S Grishin, L Timoshenko
Інформатика та математичні методи в моделюванні, 113-118, 2017
2017
Розробка системи для формування звітності про наукову та методичну роботу кафедри
ОЮ Лебедєва, ЛМ Тимошенко, ВМ Семенченко
Інформатика та математичні методи в моделюванні, 145-150, 2017
2017
МОДЕЛЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ МОНТАЖА В ЦИФРОВЫХ ФОНОГРАММАХ Тип: статья в журнале-научная статья Язык: русский
ОВ РЫБАЛЬСКИЙ, ВВ ЖУРАВЕЛЬ, ВИ СОЛОВЬЕВ, АН ШАБЛЯ, ...
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 1 (17), 125-126, 2016
2016
Статистическая обработка самоподобных структур, выделенных из шумов фонограмм, при определении идентичности аппаратуры цифровой звукозаписи
ОВ Рыбальский, ВИ Соловьев, ВВ Журавель, ЛН Тимошенко
Електротехнічні та комп’ютерні системи, 406-410, 2016
2016
Стратегія інформаційних воєн та стратагеми Сунь-Цзи
СДІ Тимошенко Л.М.
"Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення", 2016
2016
Управління інформаційними системами електронної комерції
МГІ Л. М. Тимошенко, О.В. Ніколаєнко
Всеукраїнська школа-семінар молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20