Follow
Скорий Остап Степанович; Skoruy Ostap (ORCID:0000-0001-7876-1377)
Скорий Остап Степанович; Skoruy Ostap (ORCID:0000-0001-7876-1377)
Поліський національний університет
Verified email at polissiauniver.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Dynamics of the students’ physical fitness while studying at higher educational institutions
G Griban, V Yahupov, V Svystun, N Dovgan, E Yeromenko, Z Udych, ...
ESSA, 2020
252020
Influence of Physical Education Classes on the Level of Health and Fitness Competencies of Students
G Griban, O Skoruy, K Pantielieiev, Y Brytan, M Tymchyk, N Kharchenko, ...
International Journal of Applied Exercise Physiology 9 (12), 107-118, 2020
102020
Педагогічне конструювання та проектування фізкультурно-оздоровчого процесу студентів в умовах модернізації системи фізичного виховання
ГП Грибан, ОВ Тимошенко, АМ Гошко, ОС Скорий
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
62017
Комплексні дослідження модернізації системи фізичного виховання студентів у вищих освітніх закладах України
ГП Грибан, ВП Краснов, ФГ Опанасюк, ПП Ткаченко, ОС Скорий, ...
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2019
32019
Фізичне виховання у здоровому способі життя сучасної студентської молоді
ГП Грибан, ВП Краснов, ФГ Опанасюк, ОС Скорий
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
32018
Радіозахисне харчування студентської молоді в умовах радіонуклідного забруднення навколишнього середовища
ГП Грибан, НГ Грибан
Wykszta cenie i nauka bez granic-2005 18, 56-58, 2005
32005
Основи повноцінного харчування студентської молоді як один із показників здорового способу життя
ГП Грибан, ПП Ткаченко
Achievement of high school-2012 24, 58-63, 2012
22012
Активізація навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів засобами гирьового спорту
Г Грибан, П Ткаченко, Ф Опанасюк, О Скорий, Т Білоскаленко
Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту, 140-145, 2019
12019
Фізичний розвиток студентів та критерії його оцінки
ГП Грибан, МІ Пудзимір, ПП Ткаченко, ОС Скорий, АП Денисовець, ...
Efektivní nástroje moderních věd – 2013 33, S. 69–73., 2013
1*2013
Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології в фізичному вихованні студентів
Г Грибан, Т Білоскаленко, О Скорий
Рекомендовано до друку редакційно-видавничою радою Сумського державного …, 0
1
Prevention of the psychoemotional burnout of academics during their professional activities
ГП Грибан, АМ Ляшевич, ОВ Солодовник, ПП Ткаченко, ОС Скорий, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
Power improvement of male students in the physical education process through powerlifting and kettlebell lifting
ГП Грибан, ІВ Мичка, ПП Ткаченко, ОС Скорий, ОО Пантус, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
Табата як засіб удосконалення фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти
СОС Пантус О. О., Денисовець А. П.
Фізичне виховання і спорт у закладах вищої освіти: проблеми та перспективи …, 2021
2021
Профілактика психоемоційного вигорання викладачів закладів вищої освіти під час професійної діяльності
ГП Грибан, АМ Ляшевич, ОВ Солодовник, ПП Ткаченко, ОС Скорий, ...
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2021
2021
Профілактика психоемоційного вигорання викладачів закладів вищої освіти під час професійної діяльності
АМ Ляшевич, ГП Грибан, ОВ Солодовник, ПП Ткаченко, ОС Скорий, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла …, 2021
2021
Розвиток силових якостей у студентів-чоловіків у навчальному процесі з фізичного виховання засобами пауерліфтингу та гирьового спорту
ГП Грибан, ІВ Мичка, ПП Ткаченко, ОС Скорий, ОО Пантус, ...
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2021
2021
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЗДОБУВАЧІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ГП Грибан, ОС Скорий, ПБ Пилипчук
Редакційна колегія, 60, 2021
2021
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КРУГОВОГО ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ДОПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ
ФГ Опанасюк, ПП Ткаченко, ОС Скорий, ОІ Єловець, ТВ Курилло
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, 177, 2020
2020
РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
ОО Пантус, АП Денисовець, ОС Скорий, ОВ Ободзінська, ОІ Єловець
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, 186, 2020
2020
Форми і методи рухової активності при артеріальній гіпертензії
ФГ Опанасюк, ОС Скорий, ОІ Єловець
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві, С. 74–77., 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20