Olha Martynyuk; Ольга Мартинюк
Olha Martynyuk; Ольга Мартинюк
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Задача Коші для еволюційних рівнянь з операторами диференціювання та Бесселя нескінченного порядку
В Городецький, О Мартинюк
Доповіді НАН України, 18-24, 2003
92003
Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь у зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційованих функцій. І
О Мартинюк
Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фіз.-мат. науки, 179-192, 2011
72011
Операторы обобщенного дифференцирования Гельфонда-Леонтьева в пространствах типа S
В Городецький, О Мартинюк
Сибирский математический журнал 54 (3), 569-584, 2013
62013
Еволюція правового становища жінки в Україні (X-перша половина XVII ст.)
ОВ Мартинюк
К.: Київський нац. ун-т внутрішніх справ, 2010
62010
Вища математика
ВП Лавренчук, ПП Настасієв, ОВ Мартинюк, ОС Кондур
Загальний курс. Частина 1, 0
6
Gelfond-Leontiev generalized differentiation operators in spaces of type S
V Gorodetskii, O Martynyuk
SMJ 54 (3), 446-458, 2013
42013
Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь з необмеженими за часом коефіцієнтами
ОВ Мартинюк, ВВ Городецький
Доповiдi Національної академії наук України, 19-24, 2012
42012
Оператори Бесселя нескінченного порядку та їх застосування
В Городецький, О Мартинюк
Доповіді НАН України, 7-12, 2003
42003
Нелокальні багатоточкові за часом задачі для еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами зі змінними символами
В Городецький, О Мартинюк
Український математичний журнал 66 (2), 159-175, 2014
32014
Коректна розв'язність нелокальної багатоточкової за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь
VV Horodets’kyi, OV Martynyuk, RI Petryshyn
Ukrains’ kyi Matematychnyi Zhurnal 65 (3), 339-353, 2013
32013
Correct Solvability of a Nonlocal Multipoint (in Time) Problem for One Class of Evolutionary Equations
V Horodets’kyi, O Martynyuk, R Petryshyn
Ukrainian Mathematical Journal 65 (3), 377-392, 2013
22013
Нелокальнi за часом задачi для еволюцiйних рiвнянь iз псевдобесселевими операторами нескiнченного порядку
ВВ Городецький, ОВ Мартинюк
Доповіді Національної академії наук України, 7-13, 2013
22013
Задача Кошi та двоточкова задача для еволюцiйних рiвнянь iз операторами узагальненого диференцiювання
ВВ Городецький, ОВ Мартинюк
Доповіді Національної академії наук України, 7-14, 2013
22013
Нелокальні за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь
В Городецький, О Мартинюк
Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: математика …, 2012
22012
Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь у зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційованих функцій. ІI
О Мартинюк
Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фіз.-мат. науки, 157-171, 2012
22012
Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь у зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційовних функцій. ІІI
О Мартинюк
Математичне та комп'ютерне моделювання, 199-212, 2012
22012
The cauchy problem for evolution equations with the Bessel operator of infinite order. II
VV Gorodetskii, OV Martynyuk
Russian Mathematics 54 (7), 26-36, 2010
22010
Задача Коши для эволюционных уравнений с оператором Бесселя бесконечного порядка. I
В Городецкий, О Мартынюк
Изв. вузов. Матем., 3-15, 2010
22010
Nonlocal time-multipoint problem for a certain class of evolutionary pseudodifferential equations with variable symbols: I
VV Gorodetskii, OV Martynyuk, OV Fedukh
Differential Equations 53 (1), 56-73, 2017
12017
A nonlocal multipoint problem for a differential operator equation of second order
V Gorodetskyi, O Martynyuk, R Kolysnyk
Буковинський математичний журнал 3 (2), 12-22, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20