Підписатись
Оксана Куца / Oksana Kutsa
Оксана Куца / Oksana Kutsa
доцент кафедри теорії і практики перекладу, Тернопільський національний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Necessity of Tolerance Development in the Process of Interpreters’ and Translators’ Professional Training
O Kutsa
Abstracts of VI International Conference “Major Issues in Translation …, 2011
42011
Use of Lexical Transformations for Pragmatic Adaptation of Fiction Translation
M Karanevych, O Kutsa
Національний ун-т “Острозька академія”, 2018
32018
Challenges Facing Implementation of Inclusive Education in Ukraine
OK Mariana Karanevych
Strategies for Policy in Science and Education 26 (Number 2), 127-145, 2018
3*2018
Педагогічні умови формування толерантності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки
ОІ Куца
Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2014
32014
Исследование толерантности в контексте трансдисциплинарного похода
ОИ Куцая
Актуальные вопросы современной науки : сборник научных трудов. 1 (Вып. 30 …, 2013
32013
WAYS OF ENGLISH-UKRAINIAN TRANSLATION OF TWO-COMPONENTIAL TERMS IN THE SPHERE OF ENERGY EFFICIENCY
KMI Kutsa O. I.
Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство …, 2020
22020
Застосування інтерактивних технологій у процесі формування толерантності майбутніх перекладачів
ОІ Куца
Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
22013
BLENDED LEARNING DURING PRACTICE OF TRANSLATION AND INTERPRETING COURSE VIA EDMODO, SOCRATIVE AND CLIPFLAIR.
O Kutsa, M Karanevych
Pedagogy (0861-3982) 91 (2), 2019
12019
Особливості викладання аудіовізуального перекладу у вищій школі
О Куца
Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія, 106-109, 2015
12015
Модель процесу формування толерантності майбутніх перекладачів
ОІ Куца
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
12013
Сутність толерантності як професійно важливої якості майбутнього перекладача
ОІ Куца
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (61), 144-149, 2012
12012
Pedagogical Conditions of Future Interperters’ / Translators’ Tolerance Development
OI Kutsa
Scientific Proceedings of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical …, 2012
12012
Doomscrolling or Joyscrolling? A Study of English Lexical Innovations of 2020-2022
OK Mariana Karanevych, Oryslava Ivantsiv
Doomscrolling or Joyscrolling? A Study of English Lexical Innovations of …, 2024
2024
Індивідуальна самостійна робота майбутніх конференц-перекладачів як гіпотетичний імператив професійного розвитку
ОІ Куца
ЛНУ ім. І. Франка, 2023
2023
NEOLOGISMS IN THE ENGLISH LANGUAGE AS A REFLECTION OF MILITARY ACTIONS IN UKRAINE
ОІ Куца, МІ Караневич, ОВ Іванців
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Відтворення реалій державно-адміністративного устрою та суспільного життя у романі «Пісня льоду та полум’я» Дж. Мартіна
ОІ Куца, ОВ Шаблій
Scientific Publishing Center “Sci-conf. com. ua”, 2022
2022
Neologisms coined in the course of full-scale Russia-Ukraine war
M Karanevych, OI Kutsa
Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2022
2022
ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ ДЕРЖАВНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО УСТРОЮ ТА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ У РОМАНІ «ПІСНЯ ЛЬОДУ ТА ПОЛУМ’Я» ДЖ. МАРТІНА
ШОВ Куца Оксана Ігорівна
SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD, 607-610, 2022
2022
Шляхи перекладу гри слів як засобу репрезентації комічного
О Куца, М Голик
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2022
2022
Patricia Kilina’s Contribution to Ukrainian Literature
МІ Караневич, ОІ Куца
Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20