Підписатись
Оксана Куца / Oksana Kutsa
Оксана Куца / Oksana Kutsa
доцент кафедри теорії і практики перекладу, Тернопільський національний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Necessity of Tolerance Development in the Process of Interpreters’ and Translators’ Professional Training
O Kutsa
Abstracts of VI International Conference “Major Issues in Translation …, 2011
42011
Use of Lexical Transformations for Pragmatic Adaptation of Fiction Translation
M Karanevych, O Kutsa
Національний ун-т “Острозька академія”, 2018
32018
Challenges Facing Implementation of Inclusive Education in Ukraine
OK Mariana Karanevych
Strategies for Policy in Science and Education 26 (Number 2), 127-145, 2018
3*2018
Педагогічні умови формування толерантності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки
ОІ Куца
Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2014
32014
Исследование толерантности в контексте трансдисциплинарного похода
ОИ Куцая
Актуальные вопросы современной науки : сборник научных трудов. 1 (Вып. 30 …, 2013
32013
Застосування інтерактивних технологій у процесі формування толерантності майбутніх перекладачів
ОІ Куца
Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
22013
WAYS OF ENGLISH-UKRAINIAN TRANSLATION OF TWO-COMPONENTIAL TERMS IN THE SPHERE OF ENERGY EFFICIENCY
KMI Kutsa O. I.
Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство …, 2020
12020
Особливості викладання аудіовізуального перекладу у вищій школі
О Куца
Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія, 106-109, 2015
12015
Модель процесу формування толерантності майбутніх перекладачів
ОІ Куца
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
12013
Сутність толерантності як професійно важливої якості майбутнього перекладача
ОІ Куца
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (61), 144-149, 2012
12012
Pedagogical Conditions of Future Interperters’ / Translators’ Tolerance Development
OI Kutsa
Scientific Proceedings of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical …, 2012
12012
NEOLOGISMS IN THE ENGLISH LANGUAGE AS A REFLECTION OF MILITARY ACTIONS IN UKRAINE
ОІ Куца, МІ Караневич, ОВ Іванців
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Відтворення реалій державно-адміністративного устрою та суспільного життя у романі «Пісня льоду та полум’я» Дж. Мартіна
ОІ Куца, ОВ Шаблій
Scientific Publishing Center “Sci-conf. com. ua”, 2022
2022
Neologisms coined in the course of full-scale Russia-Ukraine war
M Karanevych, OI Kutsa
Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2022
2022
ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ ДЕРЖАВНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО УСТРОЮ ТА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ У РОМАНІ «ПІСНЯ ЛЬОДУ ТА ПОЛУМ’Я» ДЖ. МАРТІНА
ШОВ Куца Оксана Ігорівна
SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD, 607-610, 2022
2022
Шляхи перекладу гри слів як засобу репрезентації комічного
О Куца, М Голик
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2022
2022
Patricia Kilina’s Contribution to Ukrainian Literature
МІ Караневич, ОІ Куца
Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021
2021
Figures of Substitution in George Orwell‘s Keep The Aspidistra Flying
O Kutsa, M Karanevych
Гельветика, 2021
2021
DEVELOPING THE SKILLS OF CRITICAL THINKING IN AN EFL SETTING USING TECHNOLOGY
O Kutsa, M Karanevych
НУБіП України, 2021
2021
CHALLENGES IN MEDICAL TRANSLATION
МІ Караневич, ІК Венгер, ОІ Зарудна, ОІ Куца
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20