Віктор Заіченко
Віктор Заіченко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6 …
МТ Кузло, МО Фурсович
42011
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» Частина друга ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
ВО Самороков
32013
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних …
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, СО Романюк
ВНТУ, 2013
3*2013
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни" Охорона праці в галузі"(№ 196)
ВІ Заіченко, ІО Мікуліна
22007
Процеси утворення структурного шуму в приміщеннях малого об'єму
В Заіченко, О Заіченко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Конспект лекцій з курсу «Безпека праці в будівництві»(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101–«Будівництво», спеціалізація …
ВІ Заіченко
12014
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Хімія» для слухачів заочної форми навчання підготовчого відділення
ЛО Чокан
ОДЕКУ, 2012
12012
Курс лекцій з дисципліни «Виробнича санітарія»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»).
ВІ Заіченко
1
Застосування геометричної теорії при акустичній обробки виробничих приміщень
ВІ Заіченко
ХНТУСГ, 2019
2019
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз будівельно-технологічних задач та методи їх оптимального рішення» для здобувачів вищої освіти другого …
ОМ Бордюженко
2019
Методика оцінки віброакустичних параметрів формувального обладнання
ВІ Заіченко, ПА Білим
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 138-141, 2018
2018
Зниження вібраційної активності обшивки металевих конструкцій
ВІ Заіченко, ПА Білим
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 142-145, 2018
2018
Шляхи зниження віброакустичного навантаження на операторів транспортних засобів
ВІ Заіченко, ІА Черепньов, ВИ Заинченко, ИА Черепнев
ХНТУСГ, 2017
2017
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 072 …
ІЄ Андрющенко, ИЕ Андрющенко
Запорізький національний технічний університет, 2017
2017
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний захист" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання
ВВ Барбашин, ЮВ Буц
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
2016
Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія»
ІО Ткаченко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
Програма нормативної навчальної дисципліни «Виробнича санітарія»
ІО Ткаченко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
КОЛИВАННЯ СИСТЕМИ «МЕТАЛЕВА ПЛАСТИНА–ПРУЖНО В'ЯЗКИЙ ШАР»
ВІ Заіченко, ЄВ Доронін
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Організація виробництва” для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання
ЖА Василенко
2014
Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Організація сучасної ділової комунікації»
ЛМ Овсієнко, ІІ Доброскок
КСВ, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20