Подписаться
Станіслав Ніколаєнко
Станіслав Ніколаєнко
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вища освіта–джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства
СМ Ніколаєнко
К.: Знання 319, 10, 2005
2152005
Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття
СМ Ніколаєнко
К.: Знання 253, 228-253, 2006
1912006
Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України: дис.... доктора пед. наук: 13.00. 06/Ніколаєнко Станіслав Миколайович
СМ Ніколаєнко
Держ. вищий навч. заклад «Університет менеджменту освіти». К, 2009
1812009
Якість вищої освіти України–погляд у майбутнє
СМ Ніколаєнко
Світ фінансів, 7-22, 2017
1752017
Освіта в інноваційному поступі суспільства
СМ Ніколаєнко
Освіта України 14, 60-61, 2006
1402006
Інноваційний розвиток професійно-технічної освіти в Україні
СМ Ніколаєнко
К.: Книга 232, 2007
672007
Вища освіта і наука–найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку
СМ Ніколаєнко
Освіта України 24, 4-8, 2005
672005
Вища освіта в Україні
ВГ Кремень, СМ Ніколаєнко, МФ Степко
К.: Знання, 2005
662005
Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті
АІ Олійник
612008
Управління якістю вищої освіти: теорія, аналіз і тенденції розвитку: монографія
СМ Ніколаєнко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 29-35, 2007
562007
Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи: Навч. посіб
СМ Ніколаєнко
К.: ІВЦ «Видавництво “Політехніка, 2004
552004
Наукові дослідження в університетах–визначальний чинник зростання якості освіти
СМ Ніколаєнко
К.: Прок-Бізнес 176, 2007
542007
Забезпечення якості вищої освіти–важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства
С Ніколаєнко
Освіта України, 4, 2007
332007
Сучасна законодавча основа в системі майбутніх освітнього та наукових процесів в Україні і світі
С Ніколаєнко
Вища школа 4 (5), 2003
322003
Якісна освіта–запорука самореалізації особистості: Тези доповіді Міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка на Підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2007 року
СМ Ніколаєнко
Освіта України 59, 10, 2007
252007
освіті–інформаційна революція
СВ Ніколаєнко
Дзеркало тижня, 580, 2006
252006
Національна інноваційна система України: формування та проблеми реалізації
С Ніколаєнко
Інтелектуальна власність 6, 13-19, 2007
222007
Особливості медичного страхування в Україні у сучасних умовах
НЯ Климук
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 55-60, 2021
212021
Поліпшення здоров’я дітей–запорука здоров’я нації
СМ Ніколаєнко
Фізичне виховання в школі, 2-7, 2006
212006
Інформаційна революція в освіті
С Ніколаєнко
Вища школа 9, 3-9, 2005
202005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20