Станіслав Ніколаєнко
Станіслав Ніколаєнко
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вища освіта–джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства
СМ Ніколаєнко
К.: Знання 319, 218, 2005
1722005
Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття
СМ Ніколаєнко
К.: Знання 253, 228-253, 2006
1492006
Якість вищої освіти України–погляд у майбутнє
СМ Ніколаєнко
Світ фінансів, 7-22, 2017
1392017
Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України: дис.... доктора пед. наук: 13.00. 06/Ніколаєнко Станіслав Миколайович
СМ Ніколаєнко
К, 2009
1392009
Освіта в інноваційному поступі суспільства
СМ Ніколаєнко
Освіта України 14, 60-61, 2006
1192006
Вища освіта і наука–найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку
СМ Ніколаєнко
Освіта України, 4-8, 2005
612005
Вища освіта в Україні
ВГ Кремень, СМ Ніколаєнко, МФ Степко
К.: Знання, 2005
542005
Управління якістю вищої освіти: теорія, аналіз і тенденції розвитку: монографія
СМ Ніколаєнко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 29-35, 2007
532007
Інноваційний розвиток професійно-технічної освіти в Україні
СМ Ніколаєнко
К.: Книга 232, 2007
512007
Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті
АІ Олійник
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2008
442008
Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи: Навч. посіб
СМ Ніколаєнко
К.: ІВЦ «Видавництво “Політехніка, 2004
352004
Наукові дослідження в університетах–визначальний чинник зростання якості освіти
СМ Ніколаєнко
К.: Прок-Бізнес 176, 2007
342007
Сучасна законодавча основа в системі майбутніх освітнього та наукових процесів в Україні і світі
С Ніколаєнко
Вища школа, 3-19, 2003
242003
Основи філософських знань: підручник
МІ Горлач, ВГ Кремень, СМ Ніколаєнко, СМ Требін
К.: Центр учбової літератури, 2008
232008
Якісна освіта–запорука самореалізації особистості: Тези доповіді Міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка на Підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2007 року
СМ Ніколаєнко
Освіта України 59, 10, 2007
222007
Забезпечення якості вищої освіти–важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства
С Ніколаєнко
Освіта України, 4, 2007
202007
освіті–інформаційна революція
СВ Ніколаєнко
Дзеркало тижня, 580, 2006
182006
Поліпшення здоров’я дітей–запорука здоров’я нації
СМ Ніколаєнко
Фізичне виховання в школі, 2-7, 2006
172006
Національна інноваційна система України: формування та проблеми реалізації
С Ніколаєнко
Інтелектуальна власність, 13-19, 2007
162007
Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні
СМ Ніколаєнко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 35-39, 2007
162007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20