Tetiana Perehudova / Тетяна Перегудова
Tetiana Perehudova / Тетяна Перегудова
Ст.н.с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність
КЗІЛ Петрової
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2009
172009
Соціальні стандарти гідної оплати праці та їх дотримання в Україні
Т Перегудова
Україна: аспекти праці, 35-40, 2014
142014
Оцінювання інноваційного потенціалу працівників при впровадженні інновацій в організації: теоретико-методичний аспект
ТВ Перегудова, АГ Бистров
Український соціум, 78-88, 2014
92014
Підвищення економічної активності безробітного населення України
ПВО Перегудова Т.В.
Україна: аспекти праці, С. 17-24., 2005
82005
Сутність, види та принципи стрес-інтерв’ю в системі підбору персоналу [Електронний ресурс]
ТВ Перегудова, ВО Рубежанська
Режим доступу, 2011
72011
Соціальна інклюзія як елемент соціальної політики: Європейські уроки для України
ТВ Перегудова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
52016
Інституціональне забезпечення реалізації прав інвалідів: досвід розвинених країн та стан в Україні
ТВ Перегудова
Экономика: реалии времени, 2015
32015
Напрями зменшення наслідків прекарізації при застосуванні аутстафінгу
ТВ Перегудова, ІМ Сесіна
Часопис економічних реформ, 106-113, 2013
32013
Тренди структурних змін попиту та пропозиції робочої сили за професійним складом в Україні
ГЛП Перегудова Т.В.
Оцінка тенденцій та перспективних напрямків розвитку економіки: матеріали …, 2018
22018
Employees' Stimulation for the Perception of Innovations
TV Peregudova, AG Bystrov
EuropeanResearcher, p. 1739-1745., 2013
22013
Індикатори ефективності інституту мінімальної заробітної плати
ТВ Перегудова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12017
Регіональні аспекти оплати праці в Україні: оцінка та наслідки
ТВ Перегудова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
12012
Інклюзивна політика як напрям розширення сфери зайнятості в Україні
ТВ Перегудова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Інституційні особливості еластичності зайнятості в Україні: тренди та детермінанти
ПТ В.
Економіка України, 80-92, 2020
2020
Структурні зміни попиту та пропозиції робочої сили в Україні
ПТ В.
Україна: аспекти праці, С. 3-11., 2020
2020
Криза національного ринку праці: стагнація та трудова вичерпність
ПТ В.
Дзеркало тижня, 8, 2019
2019
Підтвердження неформальної освіти в Україні: стан та перспективи
ПТ В.
Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми …, 2019
2019
Пенсійна реформа і ринок праці
ПТ В.
Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації …, 2019
2019
Погляд на національний ринок праці скрізь «призму» ефективності використання трудового потенціалу
ПТ В
Economic journal Odessa polytechnic university, 85-93, 2019
2019
Практики підтримки соціально-трудової інклюзії молоді
ПТ В.
Вісник Інститут економіки та прогнозування, 40-43, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20