Follow
Мацько Любов Іванівна
Мацько Любов Іванівна
НПУ імені М.П.Драгоманова, факультет української філології та
Verified email at npu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стилiстика украïнськоï мови
ЛI Мацько, ОМ Сидоренко, ОМ Мацько
Вища школа, 2003
13242003
Риторика: навч. посіб.
ЛІ Мацько, ОМ Мацько
К.: Вища шк 8, 2003
4922003
Культура української фахової мови: навчальний посібник
ЛІ Мацько, ЛВ Кравець
Академія, 2007
4792007
Українська мова в освітньому просторі: навчальний посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
ЛІ Мацько
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 31-33, 2009
2252009
Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови
С Єрмоленко, Л Мацько
Дивослово.-1994.-М 7, 28-33, 1994
1521994
Методика лінгвістичного аналізу тексту
ІІ Ковалик, ЛІ Мацько, МЯ Плющ
К.: Вища школа 120, 1984
1351984
Сучасна українська літературна мова
АП Грищенко, ЛІ Мацько, МЯ Плющ, НІ Тоцька, ІМ Уздиган
К.: Вища школа, 141-145, 1997
1231997
5. Українська мова. Тексти для диктантів (навчальні і контрольні, з творчими мовними завданнями).
СОМ Мацько Л.І., Мацько О.М.
Донецьк. БАО, 2003
107*2003
Матимемо те, що зробимо
Л Мацько
Дивослово, 2001
972001
Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу
Л Мацько
Дивослово 7, 2-4, 2006
952006
Українська мова в кінці ХХ ст.(Зміни в лексиці)
Л Мацько
Дивослово. ï, 15ï20, 2000
892000
Українська мова: формування національної свідомості
ЛІ Мацько
Педагогіка і психологія 1, 70, 1996
811996
Українська мова
ЛІ Мацько, ОМ Сидоренко
К.: Едельвейс, 1995
531995
Інтер'єктиви в українській мові
ЛІ Мацько
Kyivsʹkyj deržavnyj pedahohisčnyj Instytut im. OM Horʹkoho, 1981
461981
Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту
Л Мацько
Культура слова, 2011
452011
Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту
Л Мацько
Культура слова, 2011
452011
Лінгвістична риторика
ЛІ Мацько
Наука і сучасність: Зб. наук. праць/ЛІ Мацько.–Ч 4, 3-16, 1999
421999
Абревіатури як згорнені мовні формули в дипломатичних текстах
ОМ Мацько
Мацько ОМ–К, 2000
412000
Українська мова у вищій школі України
Л Мацько
Мовознавство: Тези та повідом, 1996
391996
Риторика: навч. посіб. 2-ге вид., стер
ЛІ Мацько, ОМ Мацько
К.: Вища школа 311, 2006
372006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20