Подписаться
Мацько Любов Іванівна
Мацько Любов Іванівна
НПУ імені М.П.Драгоманова, факультет української філології та
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стилiстика украïнськоï мови
ЛI Мацько, ОМ Сидоренко, ОМ Мацько
Вища школа, 2003
10692003
Риторика: навч. посіб.
ЛІ Мацько, ОМ Мацько
К.: Вища шк 8, 2003
4142003
Культура української фахової мови: навчальний посібник
ЛІ Мацько, ЛВ Кравець
Академія, 2007
3902007
Українська мова в освітньому просторі: навчальний посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
ЛІ Мацько
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 31-33, 2009
1852009
Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови
С Єрмоленко, Л Мацько
Дивослово.-1994.-М 7, 28-33, 1994
1291994
Методика лінгвістичного аналізу тексту
ІІ Ковалик, ЛІ Мацько, МЯ Плющ
К.: Вища школа 120, 1984
1091984
5. Українська мова. Тексти для диктантів (навчальні і контрольні, з творчими мовними завданнями).
СОМ Мацько Л.І., Мацько О.М.
Донецьк. БАО, 2003
96*2003
Матимемо те, що зробимо
Л Мацько
Дивослово, 2001
922001
Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу
Л Мацько
Дивослово 7, 2-4, 2006
802006
Українська мова в кінці ХХ ст.(Зміни в лексиці)
Л Мацько
Дивослово. ï, 15ï20, 2000
732000
Українська мова: формування національної свідомості
ЛІ Мацько
Педагогіка і психологія, 67-70, 1996
581996
Українська мова
ЛІ Мацько, ОМ Мацько, ОМ Сидоренко
К.: Едельвейс, 1995
451995
Інтер’єктиви в українській мові
ЛІ Мацько
К.: Наук. думка, 1981
401981
Українська мова у вищій школі України
Л Мацько
Дивослово.–1996.–ғ1, 23-29, 1996
351996
Абревіатури як згорнені мовні формули в дипломатичних текстах
ОМ Мацько
Мовознавство.–2000.–ғ 1, 31-36, 2000
342000
Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту
Л Мацько
Культура слова, 2011
302011
Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту
Л Мацько
Культура слова, 2011
302011
Риторика: Навч. посіб.–2-ге вид., стер.
ЛІ Мацько, ОМ Мацько
К.: Вища шк 2, 2006
282006
Українська наукова мова (теорія і практика): навч. посіб.
ЛІ Мацько, ГО Денискіна
Тернопіль: Підручники і посібники, 2011
272011
Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої половини ХІХ-першої половини ХХ століть)
МП Кочерган, МО Карпенко, ЛІ Мацько, ТА Космеда
272003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20