Мацько Любов Іванівна
Мацько Любов Іванівна
НПУ імені М.П.Драгоманова, факультет української філології та
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стилiстика украïнськоï мови
ЛI Мацько, ОМ Сидоренко, ОМ Мацько
Вища школа, 2003
9772003
Риторика: навч. посіб.
ЛІ Мацько, ОМ Мацько
К.: Вища шк 8, 2003
3982003
Культура української фахової мови: навчальний посібник
ЛІ Мацько, ЛВ Кравець
Академія, 2007
3742007
Українська мова в освітньому просторі: навчальний посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
ЛІ Мацько
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 31-33, 2009
1842009
Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови
С Єрмоленко, Л Мацько
Дивослово.-1994.-М 7, 28-33, 1994
1321994
Методика лінгвістичного аналізу тексту
ІІ Ковалик, ЛІ Мацько, МЯ Плющ
К.: Вища школа 120, 1984
1061984
5. Українська мова. Тексти для диктантів (навчальні і контрольні, з творчими мовними завданнями).
СОМ Мацько Л.І., Мацько О.М.
Донецьк. БАО, 2003
97*2003
Матимемо те, що зробимо
Л Мацько
Дивослово, 2001
882001
Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу
Л Мацько
Дивослово, 2006
812006
Українська мова в кінці ХХ ст.(Зміни в лексиці)
Л Мацько
Дивослово. ï, 15ï20, 2000
712000
Українська мова: формування національної свідомості
ЛІ Мацько
Педагогіка і психологія, 67-70, 1996
541996
Українська мова
ЛІ Мацько, ЛО Кадомцева, ПП Кононенко, ОМ Сидоренко
Усний та письмовий, 1995
451995
Інтер’єктиви в українській мові
ЛІ Мацько
К.: Наук. думка, 1981
361981
Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту
Л Мацько
Культура слова, 2011
312011
Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту
Л Мацько
Культура слова, 2011
312011
Українська мова у вищій школі України
Л Мацько
Дивослово.–1996.–ғ1, 23-29, 1996
311996
Абревіатури як згорнені мовні формули в дипломатичних текстах
ОМ Мацько
Мовознавство.–2000.–ғ 1, 31-36, 2000
302000
Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої половини ХІХ-першої половини ХХ століть)
МП Кочерган, МО Карпенко, ЛІ Мацько, ТА Космеда
272003
Українська наукова мова (теорія і практика): навч. посіб.
ЛІ Мацько, ГО Денискіна
Тернопіль: Підручники і посібники, 2011
252011
Риторика: Навч. посіб.–2-ге вид., стер.
ЛІ Мацько, ОМ Мацько
К.: Вища школа, 2006
242006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20