Denis Tolochko, Denys Tolochko, D. Tolochko, Денис Толочко
Denis Tolochko, Denys Tolochko, D. Tolochko, Денис Толочко
Research Institute of Ukrainian Studies, Науково-дослідний інститут українознавства
Підтверджена електронна адреса в ndiu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегія Української держави у вирішенні проблем національного розвитку та регулювання міжнаціональних відносин (кінець ХХ—початок ХХІ століття)
Д Толочко
Україна у світовій історії, 65-82, 2014
12014
Відзначення 90-річчя Володимира Барана у Науково-дослідному інституті українознавства
О Чирков, Ю Фігурний, Д Толочко
Українознавство, 259-263, 2017
2017
KNOWLEDGE OF HISTORY AS A WAY OF COUNTERACTING WAR PROPAGANDA AND PROTECTING STATE SOVEREIGNTY
D TOLOCHKO
Danubius 34 (Supliment), p. 111-118., 2016
2016
Дні науки в НДІ українознавства в рамках проведення Х Всеукраїнського фестивалю науки (19—21 травня 2016 р.)
Д Толочко
Українознавство, 245-249, 2016
2016
Місце Сергія Гамченка в історії української музейної археології кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Д Толочко
Вісник рятівної археології (Acta Archaeologiae Conservative), 290-302, 2015
2015
Самовизначення етнічних спільнот у сучасній Україні
Д Толочко
Україна у світовій історії, 61-73, 2014
2014
Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: IV Міжнародна наукова конференція (Одеса, 26–27 квітня 2013 року)
Д Толочко
Українознавство, 177-178, 2013
2013
ФК Вовк та його наукова школа в сучасній українській історіографії
ДВ Толочко
Археологія і давня історія України, 2012
2012
Вплив еволюції теоретико-методологічних засад вітчизняної історичної науки на інтерпретацію трипільської культури в кінці ХХ—початку ХХІ століття
ДВ Толочко
Археологія і давня історія України, 2011
2011
Школа СМ Бібікова та її внесок у вивчення трипільської культури
Д Толочко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія …, 2010
2010
Палеоекономічні реконструкції трипільської культури: історіографічний аспект
ДВ Толочко
Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам …, 2009
2009
Калінічева Г.
В Баран, Б Томенчук, Д Толочко, О Чирков, О Хоменко, Ю Фігурний
Хоменко О.
В Баран, Б Томенчук, О Салата, Л Отрошко, О Смольницька, ...
Ïîâ³äîìëÿºìî âàì, ùî âèäàííþ «Óêðà¿ íîçíàâñòâî» ïðèñâîºíî ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 91509 Æóðíàë âêëþ÷ åíî äî
Ю Фігурний, О Чирков, І Ігнатенко, М Мушинка, Л Науменко, ...
СОЦІОКУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
ДВ ТОЛОЧКО
Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри …, 0
ÅÒÍÎÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ× ÈÍÍÈÊ ÄÅÐÆÀÂÎÒÂÎÐÅÍÍß ÒÀ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÎÃÎ ÑÓÑϲËÜÑÒÂÀ  ÑÓ× ÀÑÍ²É ÓÊÐÀͲ
ÄÒÀ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍ
ІСТОРІОГРАФІЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КІНЦЯ ХХ-ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
ДВ ТОЛОЧКО
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17