Підписатись
Риженко Г. Ф.; Рыженко Г.Ф.
Риженко Г. Ф.; Рыженко Г.Ф.
кандидат біологічних наук Інститут ветеринарної медицини НААН
Підтверджена електронна адреса в ivm.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичне та експериментальне обґрунтування розробки нових вакцин
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОI Горбатюк, ВВ Риженко
Ветеринарна біотехнологія, 1, 2008
262008
Бiотичнi вiдносини Fusobacterium necrophorum iз асоцiацiями аеробних мiкроорганiзмiв та iн
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОI Горбатюк, ВО Андрiящук, ОМ Жовнiр, ...
Ветеринарна бiотехнологiя, 278, 2009
82009
Методи дiагностики некробактерiозу сiльськогосподарських тварин: Методичнi рекомендацiї та iн
ВП Риженко, ГФ Риженко, МС Павленко
72003
Особливості імуногенезу при застосуванні асоційованих вакцин
ВП Риженко, ГФ Риженко, ВВ Риженко
Проблемы и перспективы паразитоценологии./Риженко ВП, Риженко ГФ, Риженко ВВ …, 1997
71997
Стан імунокомпетентних клітин периферичної крові овець одночасно щеплених проти некробактеріозу та сальмонельозу
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ОМ Жовнір, ВО Андріящук, ...
Ветеринарна медицина, 304-308, 2011
62011
Методи діагностики некробактеріозу сільськогосподарських тварин: Методичні рекомендації
ВП Риженко
ВП Риженко, ГФ Риженко, 2003
62003
Iнтегральна система захисту тварин вiд фузобактерiозу (некробактерiозу)
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОI Горбатюк, ВО Андрiящук
52011
Стан та перспективи удосконалення специфічної профілактики фузобактеріозу (некробактеріозу)
ВП Риженко, ...
Ветеринарна біотехнологія, 253-266, 2009
52009
Вплив наночастинок металів на активізацію метаболічних процесів у клітинах C. perfringens тип А
ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ГФ Риженко, ОМ Жовнір, ЛС Рєзніченко, ...
Ветеринарна біотехнологія, 47-56, 2017
42017
Оцінка імунобіологічного статусу організму свиней за одночасного щеплення проти фузобактеріозу та сальмонельозу
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, БМ Терешко, ВО Андріящук, ...
Ветеринарна біотехнологія, 21-31, 2012
42012
Вплив стимулюючого тканинного препарату СТП на імунобіологічну реактивність організму поросят за щеплення проти гемофільозу
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, БМ Терешко, ВО Андріящук, ...
Ветеринарна біотехнологія, 142-150, 2011
32011
Розробка інтегральної системи захисту тварин від фузобактеріозу (некробактеріозу)
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк
Науково-технічний бюлетень, 537-546, 2009
3*2009
Обґрунтування біотехнології створення асоційованих вакцин
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ОМ Жовнір, ...
Ветеринарна біотехнологія, 198-203, 2014
22014
Етіопатогенетичні особливості формування мікробіоценозів за некробактеріозу, ускладненого асоціативною мікрофлорою
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, БМ Терешко, ВО Андріящук, ...
Ветеринарна біотехнологія, 456-466, 2013
22013
Теоретичне та експериментальне обгрунтування використання нанотехнологій для створення імунобіологічних препаратів
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, СМ Тютюн, ...
Ветеринарна біотехнологія, 438-446, 2013
22013
Гематологічні та біохімічні показники периферичної крові овець, щеплених одночасно проти некробактеріозу, колібактеріозу і сальмонельозу
ВП Риженко, ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, СМ Бєлік, ...
Біологія тварин, 323-328, 2010
22010
Удосконалення поживного середовища для культивування клостридій наночастинками міді (CuNP)
ЄП Мінцюк, СА Ничик, ОІ Горбатюк, СМ Дибкова, ЛС Рєзніченко, ...
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 161-168, 2018
12018
Вплив СТП (стимулюючого тканинного препарату) на фагоцитарну активність крові у щеплених свиней
СМ Тютюн, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ГФ Риженко, ТМ Уховська, ...
Ветеринарна біотехнологія, 550-556, 2018
12018
Скринінг наночастинок металів для біотехнології ветеринарних імунобіологічних засобів
ГФ Риженко, СМ Дибкова, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ОМ Жовнір, ...
Ветеринарна біотехнологія, 206-213, 2017
12017
Мікробіологічне забруднення молока і молочних продуктів за субклінічних маститів у корів та шляхи їх попередження
ГФ Риженко, ОІ Горбатюк, ВО Андріящук, ОМ Жовнір, ТМ Уховська, ...
Ветеринарна біотехнологія, 233-241, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20