Роман Петрина
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики
О Бубела, Р Петрина, А Сениця
152001
Оцінювання показників фізичної підготовленості студентів ВНЗ
Р Петрина, В Стадник, А Окопний
112013
Сучасні підходи щодо поєднаного фізичного і розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку
В Пасічник, Р Петрина
92012
Бубела ОЮ Основна гімнастика Навчальнометодичний посібник
РЛ Петрина
Львів.: Українські технології, 2002
92002
Вплив відчуття ритму на показники рухових функцій у дітей молодшого шкільного віку
РЛ Петрина
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2000
82000
Аналіз зарубіжних систем підготовки спеціалістів з оздоровчих видів аеробіки (система клубів і шкіл аеробіки за кордоном)
Л Левчук, Р Петрина
Спортивний вісник Придніпров’я, 122-124, 2004
72004
Формування відчуття ритму у дітей молодшого шкільного віку
РЛ Петрина
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки.-Луцьк, 2000
72000
Основна гімнастика Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики
ОЮ Бубела, РЛ Петрина
Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана …, 2002
62002
Формування відчуття ритму з використанням засобів української народної фізичної культури
Є Приступа, Р Петрина
61995
Шляхи удосконалення методики проведення занять аеробікою у школі з дівчатами старшого шкільного віку
Л Петрина, Ф Музика, Р Петрина
Спортивна наука України, 8-13, 2014
52014
Формування специфічних відчуттів у дітей молодшого шкільного віку на уроках «Рух і музика»
РЛ Петрина
Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики: збірник матеріалів …, 2002
42002
Диференційований підхід до використання позаакадемічних форм занять у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів
Р Петрина, В Стадник, С Вишнивецький
32014
Ставлення жінок віком 28-50 років до занять аквааеробікою/Леся Петрина, Роман Петрина, Олег Бубела
Л Петрина
Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики: зб. наук …, 2008
32008
Фітнес як сучасна система фізкультурно-оздоровчої роботи з широкими верствами населення
О Бубела, Р Петрина
32003
Основна гімнастика: навч.-метод. посіб.
РЛ Петрина
Львів 114, 2003, 2002
32002
Формування правильної постави з використанням елементів хореографії
Р Петрина, І Аблікова
32001
Особливості відтворення моделей рухових ритмів дітьми молодшого шкільного віку
Р Петрина
ЛДІФК, 1999
31999
Дидактичні ігри з м'ячами
Є Приступа, Ю Петришин, Б Виноградський, Р Петрина, В Пасічник
ЛДУФК, 2014
22014
Вплив засобів ритміки і хореографії на фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку
ЮВ Голенкова, НІ Пальчук
Теорія та методика фізичного виховання, 39-43, 2014
22014
Методи контролю рівня розвитку фізичних якостей у дітей 9-11 років, що займаються спортивними танцями
Р Петрина, Т Осадців, Р Ленець
22004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20