Перегончук Наталія / Перегончук Н.В. / Наталия Перегончук / Natalia Peregonchuk
Перегончук Наталія / Перегончук Н.В. / Наталия Перегончук / Natalia Peregonchuk
Невідома організація
Підтверджена електронна адреса в vspu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ситуація невизначеності перехідного періоду розвитку суспільства як психологічна умова формування професійної компетентності майбутнього психолога
НВ Перегончук
ScienceRise 3 (1 (20)), 2016
92016
Професійне вигорання як фактор розвитку особистості педагога
Н Перегончук
дисертація канд. псих. наук, 160, 2011
82011
«Професійне вигорання» як фактор розвитку особистості педагога.
НВ Перегончук
автореферат, 20, 2011
82011
Формування професійної компетентності майбутніх психологів у сучасному освітньому просторі
НВ Перегончук
Наука і освіта 11, С. 49-55., 2016
72016
Професійне вигоряння працівників сучасних освітніх організацій
ЛІ Березовська
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2015
62015
Проблема емоційної стійкості в професійній діяльності педагога
НВ Перегончук
Проблеми загальної та педагогічної психології 12 (Ч. 4.), С. 322–331., 2010
4*2010
Професійна адаптація й особистісний розвиток педагога
Н Перегончук
Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Ун-т менедж. Освіти АПН …, 2010
22010
«Професійне вигорання» як показник дезадаптованості педагогічних працівників
Н Перегончук
Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С …, 2009
2*2009
Комунікативна компетентність майбутніх психологів
НВ Перегончук
Режим доступу: http://www. appsychology. org. ua/data/jrn/v10/i23/50. pdf …, 0
2
Модель психологічного супроводу розвитку професійної компетентності майбутніх психологів
НВ Перегончук
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога …, 2019
12019
Психологічна структура професійної компетентності майбутніх психологів
НВ Перегончук
Проблеми сучасної психології, С. 206-224., 2019
12019
Професійна компетентність і професійна самореалізація майбутнього психолога в умовах трансформаційного суспільства
Н Перегончук
Науковий вісник Херсонського державного педагогічного університету 2 (Випуск …, 2016
12016
Основні підходи до вивчення проблеми професійної компетентності майбутнього психолога.
НВ Перегончук
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2014
12014
Програма тренінгу розвитку особистості педагога в умовах “Професійного вигорання”
НВ Перегончук
Проблеми сучасної психології 11, 2011
12011
Investigation of the motivational-value component of the professional competence of future psychologists
N Perogoncuk
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools …, 2019
2019
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА
НВ Перегончук, ТС Краевская
Молодий вчений 54 (2), 479, 2018
2018
Кар’єра та кар'єрні орієнтації: вивчення змісту понять
НВ Перегончук, МП Фальчук
Молодий вчений, 60-64, 2018
2018
Indicators of professional development of future psychologists
P Natalia
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools …, 2018
2018
ЕМПІРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
НВ Перегончук
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ, 130, 2018
2018
Модель розвитку професійної компетентності майбутніх психологів
N Perogonchuk
Baltija Publishing, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20