Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Інститут мистецтв, Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх учителів музики
ОД Ляшенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2001
222001
Підготовка майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими оркестрами та інструментальними ансамблями:[монографія]
ТМ Пляченко
Кіровоград:«Імекс-ЛТД, 2010
182010
Формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності.-2009.
ОС Плохотнюк
132009
Художньо-педагогічна інтерпретація музичних творів
О Ляшенко
Мистецтво та освіта, 54-57, 1998
121998
Художня інтерпретація творів мистецтв в теорії та практиці наукового аналізу
ОД Ляшенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: наук.-метод. журнал, 54-64, 2011
102011
Теорія та практика музично-естетичного виховання за системою К. Орфа: навчальний посібник
ЄВ Куришев, Л Куришева
К.: ІСДОУ, 1994
101994
Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в музичній культурі: монографія
ТБ Каблова
К.: НАКККіМ, 2015
82015
Методика викладання вокалу: Навчально-методичний посібник для студентів мистецького факультету
ТМ Пляченко
Кіровоград: КДПУ, 2005
72005
Формування інструментально-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі фахової підготовки
ТМ Пляченко
Професійна мистецька освіта і художня культура: матер. Міжнарод. наук.-практ …, 2014
62014
Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва
Т Пляченко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
62014
Методика викладання вокалу: Програма навчального курсу для студентів мистецького факультету, спец.«Музична педагогіка і виховання», освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст …
ТМ Пляченко
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006
62006
Компетентнісна модель у структурі фахової підготовки майбутнього вчителя музики
ТМ Пляченко
Режим доступу: http://elibrary. kubg. edu. ua/570/1/T_Plyachenko …, 2012
52012
Педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими музично-інструментальними колективами
ТМ Пляченко
Інституті вищої освіти НАПН України, Київ, 2011
52011
Науково-педагогічні засади формування професійних компетентностей майбутнього вчителя музики
ТМ Пляченко
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 34-39, 2009
52009
Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
О Ляшенко, Л Лабінцева
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
42015
Народна пісня як інтенціальна складова у творчості МВ Лисенка
ТБ Каблова, ВМ Тетеря
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 149-154, 2016
32016
Педагогічні принципи формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
Н Соболь
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2015
32015
Феномен толерантності майбутнього вчителя музики: теоретичний аналіз проблеми
НВ Соболь
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
32015
Формування фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з музично-інструментальних дисциплін
ТМ Пляченко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
32015
Структура художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
Н Соболь
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20