Підписатись
Chair of instrumental and performance skills
Chair of instrumental and performance skills
Institute of Arts Borys Grinchenko Kyiv University
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх учителів музики
ОД Ляшенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2001
352001
Формування готовності майбутнього вчителя музики до інноваційної діяльності
КВ Завалко
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
232013
Основи орф-педагогіки: навч.-метод. посіб.
КВ Завалко
Черкаси: Друкарня «Черкаський ЦНП, 2013
182013
Самовдосконалення вчителя музики: теорія та технологія. Монографія
КВ Завалко
Черкаси: ЧНУ, 2007
172007
Художньо-педагогічна інтерпретація музичних творів
О Ляшенко
Мистецтво та освіта, 54-57, 1999
171999
Теорія та практика музично-естетичного виховання за системою КО Орфа Частина 1
ЄВ Куришев
152016
Педагогічна інноватика в теорії та практиці музичної освіти
КВ Завалко
Друкарня" Черкаський ЦНП", 2013
152013
Основи інноваційної діяльності вчителя музики: навчальнометодичний посібник
КВ Завалко
Черкаси: Друкарня «Черкаський ЦНП, 2013
112013
Художня інтерпретація творів мистецтв в теорії та практиці наукового аналізу
ОД Ляшенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 58-63, 2011
112011
Розвиток скрипкової школи Східної Європи ХХ століття: історія, теорія, методика: навч.-метод. посіб.
Н Гуральник, КВ Завалко
К.: НПУ, 78, 2005
102005
Методологія формування готовності вчителя музики до інноваційної діяльності: монографія
КВ Завалко
К.: Центр навчальної літератури, 2014
92014
Музичний конкурс як соціокультурний феномен у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва
АР Романенко
Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 126-129, 2016
72016
Професійна самореалізація особистості в межах фахової музично-педагогічної підготовки
ОС Економова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
72014
Організація та зміст процесу формування готовності майбутнього вчителя музики до інноваційної діяльності
К Завалко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 43-50, 2013
72013
Анализ инновационной методики обучения детей игре на скрипке" Colourstrings"(Г. Зилвей)
ЕВ Завалко
Педагогика искусства: электронный научный журнал, 2012
72012
Дитяча скрипкова педагогіка: інноваційний підхід. Монографія/К. Завалко
КВ Завалко
Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2011
72011
Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
О Ляшенко, Л Лабінцева
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
62015
Художественная интерпретация произведений искусств в теории и практике научного анализа
ОД Ляшенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 58-63, 2011
52011
Теоретичні аспекти впровадження методики елементарного музикування Карла Орфа в сучасну педагогічну практику
КВ Завалко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2010
52010
Самореалізація педагога-музиканта: теоретичні аспекти
К Завалко
Вісник Львівського університету: Серія педагогічна, 25 (4), 291-298, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20