Підписатись
Chair of instrumental and performance skills
Chair of instrumental and performance skills
Faculty of musical art and choreography Borys Grinchenko Kyiv University
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх учителів музики
ОД Ляшенко
Теорія і методика професійної освіти»/ОД Ляшенко–К, 2001
582001
Основи орф-педагогіки: навчально-методичний посібник
КВ Завалко, СВ Фір
Черкаси: Друкарня «Черкаський ЦНП, 2013
382013
Педагогічна інноватика в теорії та практиці музичної освіти
КВ Завалко
Друкарня" Черкаський ЦНП", 2013
312013
Формування готовності майбутнього вчителя музики до інноваційної діяльності
КВ Завалко
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
292013
Теорія та практика музично-естетичного виховання за системою КО Орфа Частина 1
ЄВ Куришев
272016
Самовдосконалення вчителя музики: теорія та технологія: монографія
КВ Завалко
Черкаси: ЧНУ, 2007
232007
Художньо-педагогічна інтерпретація музичних творів
О Ляшенко
Мистецтво та освіта, 54-57, 1998
231998
Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки
СВ Світайло
Вісник науки та освіти" Наукові перспективи", 527-537, 2023
202023
Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
ОД Ляшенко, Л Лабінцева
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені …, 2015
182015
Teaching preschoolers playing the violin on the basis of innovative violin techniques
K Zavalko
Problems in music pedagogy 12, 59-69, 2013
152013
Основи інноваційної діяльності вчителя музики: навч.-метод. посіб
КВ Завалко
Черкаси: Друкарня «Черкаський ЦНП, 2013
152013
Музичний конкурс як соціокультурний феномен у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва
AR Romanenko
Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 2016
132016
Анализ инновационной методики обучения детей игре на скрипке" Colourstrings"(Г. Зилвей)
ЕВ Завалко
Педагогика искусства, 77-85, 2012
132012
Розвиток скрипкової школи Східної Європи ХХ століття: історія, теорія, методика: навч.-метод. посіб.
Н Гуральник, К Завалко
К.: НПУ, 78, 2005
132005
Pedahohichna innovatyka v teorii ta praktytsi muzychnoi osvity [Pedagogical innovation in the theory and practice of music education]
KV Zavalko
Cherkasy: Drukarnia “Cherkaskyi TsNP, 2013
122013
Художня інтерпретація творів мистецтв в теорії та практиці наукового аналізу
ОД Ляшенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 58-63, 2011
122011
Методологія формування готовності вчителя музики до інноваційної діяльності: монографія
КВ Завалко
T︠S︡entr navchalʹnoï literatury, 2022
102022
Професійна самореалізація особистості в межах фахової музично-педагогічної підготовки
ОС Економова
Наукові записки:(збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац …, 2014
102014
Методи інтерпретації музичних творів як засіб мистецького навчання майбутніх учителів музичного мистецтва
О Ляшенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
92014
Організація та зміст процесу формування готовності майбутнього вчителя музики до інноваційної діяльності
К Завалко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 43-50, 2013
92013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20