Подписаться
Андрій Богданович Гупка (Gypka Andrii) (Gupka Andrii)
Андрій Богданович Гупка (Gypka Andrii) (Gupka Andrii)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конспект лекцій з дисципліни «Відновлення деталей» для здобувачів освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 274 «автомобільний транспорт»
МГ Левкович, АБ Гупка, МД Сіправська
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя …, 2021
282021
Torsional oscillations of an auger multifunctional conveyor’s screw working body with consideration of the dynamics of a processed medium continuous flow
OL Lyashuk, M Sokil, YY Vovk, AB Gupka, O Marunych
Ukrainian Food Journal, 2018
162018
Міkola Stashkiv The tribology of the car: Research methodology and evaluation criteriaICCPT 2019: Current Problems of Transport: Proceedings of the 1st International Scientific …
O Lyashuk, A Gupka, Y Pyndus, V Gupka, M Sipravska, A Wozniak
Ternopil, Ukraine (ICCPT 2019), Ternopil, Ukraine, 2019
112019
A. Gypka Parameters of the lubrication process during operational wear of the crankshaft bearings of automobile engines Problems of Tribology, V. 27
OLO Livitskyi, V Aulin, S Lysenko, A Hrynkiv
No 4/106-2022, 69-81, 0
9
Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software
R Rogatinskiy, I Hevko, A Gypka, O Garmatyk, S Martsenko
Acta Technologica Agriculturae 20 (2), 36-41, 2017
82017
Шнекові очисники дискових копачів коренеплодів з Г-подібними спіралями/Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка …
І Гевко, В Васильків, А Гупка
ІБ Гевко, ВВ Васильків, АБ Гупка–2015.–Вип, 519-525, 2015
62015
ВО Тесля Експлуатаційні методи підвищення зносостійкості пар тертя автомобіля Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту: Міжнар …
ОЛ Ляшук, АБ Гупка
Кропивницький: зб. наук. матер./М-во освіти і науки України …, 2018
52018
Исследование силовых параметров формообразования профильных винтовых элементов
ІБ Гевко, И Кучвара, А Дячун, А Гупка, ІБ Гевко
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 17 (7), 111-116, 2015
42015
Parameters of the lubrication process during operational wear of the crankshaft bearings of automobile engines
OL V. Aulin , S. Lysenko , A. Hrynkiv, O. Liashuk , A. Hupka
Problems of Tribology 4 (V. 27, No 4/106-2022, 69-81), 69-81, 2022
3*2022
Study of Dynamic and Power Parameters of the Screw Workpieces with a Curved Profile Turning
I Hevko, A Diachun, O Lyashuk, Y Vovk, A Hupka
Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, 385-394, 2021
32021
The tribology of the car: Research methodology and evaluation criteria
O Lyashuk, A Gupka, Y Pyndus, V Gupka, M Sipravska, M Stashkiv
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Актуальні проблеми …, 2019
32019
Масштабно-рівневий підхід до аналізу процесів в матеріалах трибоспряжень деталей мобільної сільськогосподарської та автотранспортної техніки
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ДО Великодний, АБ Гупка, ВВ Аулин, ...
ЦНТУ, 2017
32017
Research the force parameters of forming the screw cleaning elements.
H Iv B, D AY, L OL, G AB
INMATEH-Agricultural Engineering 49 (1), 2016
32016
A comprehensive method of researching the tribological efficiency of couplings of parts of nodes, systems and aggregates of cars
V Aulin, A Gypka, O Liashuk, P Stukhlyak, A Hrynkiv
Problems of Tribology 29 (1/111), 75-83, 2024
22024
Розробка моделі узагальненого діагностичного показника технічного стану ходової частини автомобіля з використанням математичних методів теорії планування експерименту
ДВ Міронов, ОЛ Ляшук, ІБ Гевко, АБ Гупка, ЛМ Слободян, БР Гевко, ...
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, 21, 2023
22023
Вплив коефіцієнту взаємного перекриття на процеси тертя та зношування трибосистем автомобіля
ОЛ Ляшук, АБ Гупка, МГ Левкович, ВВ Гупка
Problems of Tribology 90 (4), 54-59, 2018
22018
Методика дослідження перехідних процесів в зоні фрикційного контакту важконавантажених пар тертя сільськогосподарських машин
ВВ Аулін, БВ Гупка, АБ Гупка, АВ Гриньків
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016
22016
Дослідження силових параметрів формоутворення гвинтових очисних елементів
ІБ Гевко, АЄ Дячун, АБ Гупка
ISB-INMA TEC. Agricultural and mechanical engineering. International …, 2015
22015
Tribodiagnosis of the surface damage of tribo-coupling parts materials during machine operation
V Aulin, O Lyashuk, A Gupka, O Tson, M Dmitro, M Sokol, R Leshchuk, ...
Procedia Structural Integrity 59, 428-435, 2024
12024
Experimental research of power parameters of the process of forming a shelf on screw blank
I Hevko, A Hypka, O Krugluk
Scientific journal of the Ternopil national technical university, 102-110, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20