Follow
О. Й. Качмар
О. Й. Качмар
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, к.с.-г.н., с.н.с. зав. лабораторії
Verified email at phzt-journal.zz.vc
Title
Cited by
Cited by
Year
Мобінг як різновид психологічного насильства в трудовому колективі
ОВ Качмар
Актуальні проблеми філософії та соціології, 58-61, 2016
102016
Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві
ОВ Качмар
Ефективна економіка, 2014
102014
Особливості прояву агресії в підлітковому віці та способи її профілактики й подолання
О Качмар
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія" 2 (48), 150-162, 2018
82018
Вплив різних видів органічних та органо-мінеральних добрив на урожайність, якість бульб картоплі та поживний режим ґрунту
ЮМ Оліфір, АЙ Габриєль, ОЙ Качмар, РВ Ільчук
Картоплярство України, 30-34, 2012
62012
ВПЛИВ СІВОЗМІННОГО ФАКТОРА НА ГЕРБОЛОГІЧНИЙ СТАН ПОСІВІВ СОЇ
ОВ Вавринович, ОЙ Качмар
52020
Стратегії подолання агресивності студентів у сучасній вищій освіті
О Качмар
Вища освіта України, 52-57, 2017
52017
Вплив соціального макро-і мікросередовища на прояви агресивності особистості
ОВ Качмар
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 183-191, 2016
52016
Вплив систем удобрення на продуктивність короткоротаційних сівозмін в умовах Західного регіону України
ОЙ Качмар, ОВ Вавринович, ММ Щерба
Землеробство, 38-46, 2015
52015
Проблема співвіднесення концептуальної та мовної картин світу
О Качмар
Актуальні питання гуманітарних наук, 173-178, 2014
52014
Продуктивность короткоротационных севооборотов в зависимости от систем удобрения
ОИ Качмар, ОВ Вавринович, ММ Щерба
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 88-93, 2019
42019
Агресія як соціальний феномен
ОВ Качмар
Нова парадигма, 197-205, 2014
42014
Дискурс як простір реалізації ментальних структур
ОЮ Качмар
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: Філологія …, 2014
42014
Компоненти м’язового тонусу та методика кількісного вимірювання спастики
ВІ Козявкін, ОО Качмар, ТБ Волошин, МС Гордієвич
Журнал неврології ім. БМ Маньковського, 72-76, 2015
32015
Вплив систем удобрення на формування забур’яненості зернобобових культур в короткоротаційних сівозмінах
ОВ Вавринович, ОЙ Качмар
Агропромислове виробництво Полісся, 11-15, 2014
32014
Вплив систем удобрення на біологічну активність сірого лісового ґрунту під озимою пшеницею в ланках сівозмін
АО Дубицька, ОЙ Качмар, ОЛ Дубицький, ММ Щерба
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 38-42, 2014
32014
Вплив систем основного обробітку ґрунту на сегетальну рослинність у посівах пшениці озимої
ЛВ Магоцька, ОВ Вавринович, ОЙ Качмар
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 25-31, 2012
32012
Вплив органічних та органо-мінеральних добрив на кількісні і якісні показники врожаю картоплі та поживний режим ґрунту
ВС Бульо, ВВ Сорочинський, ЮМ Оліфір, ОЙ Качмар, СЕ Дегодюк, ...
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 33-39, 2009
32009
Урожайність і якість бульб картоплі залежно від систем удобрення і виду короткоротаційної сівозміни
ММ Щерба, ОЙ Качмар, АО Дубицька, ЛВ Магоцька, ІМ Тимчишин
ОЦІНКА ЗРАЗКІВ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ ЗА БІОЛОГІЧНИМИ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ …, 2009
32009
Альтернативные системы удобрения картофеля в севооборотах
ОИ Качмар, ЮН Олифир, ОВ Вавринович
Название журнала на русском 21 (2), 50-57, 2022
22022
Родючість ґрунту під пшеницею озимою за екологічно безпечних систем удобрення
Г Седіло, А Дубицька, О Качмар, О Вавринович, О Дубицький
Вісник аграрної науки 96 (12), 19-25, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20