Follow
Гладьо Сергій Володимирович (Sergii Glado)
Гладьо Сергій Володимирович (Sergii Glado)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, ТНТУ ім. І.Пулюя
Verified email at tu.edu.te.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Эмотивность художественного текста: семантико-когнитивный аспект (на материале современной англоязычной прозы)
СВ Гладьо
К.: КНЛУ, 2000
572000
Емотивність художнього тексту: семантико-когнітивний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози)
СВ Гладьо
К.: КДЛУ, 2000
402000
Lifetime of aircraft alloy plates with cold expanded holes
P Yasniy, S Glado, V Iasnii
International Journal of Fatigue 104, 112-119, 2017
122017
Семантико-когнітивний аспект показників емотивності англомовного художнього тексту
СВ Гладьо
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія…, 1999
91999
Лінгво-прагматичний аспект аргументативного дискурсу
СВ Гладьо, СД Чугу
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 134-139, 2016
72016
Fatigue crack nucleation and propagation in aluminum alloy plates with cold expanded holes
P Yasniy, S Glado, V Iasnii
Procedia structural integrity 2, 3280-3287, 2016
42016
Вплив дорнування отворів на зародження та поширення втомних тріщин в алюмінієвому сплаві
П Ясній, С Гладьо
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 7-17, 2014
42014
Дослідження мікромеханізмів руйнування алюмінієвого сплаву Д16чТ після поверхневого зміцнення
П Ясній, С Гладьо, А Сорочак
Машинознавство, 16-19, 2013
42013
Вплив дорнування отворів на кінетику зародження та поширення втомних тріщин в алюмінієвому сплаві Д16ЧТ
ПВ Ясній, СВ Гладьо
Збірник тез доповідей ⅩⅫ наукової конференції Тернопільського…, 2013
32013
Дослідження зародження та поширення коротких втомних тріщин в алюмінієвому сплаві 2024-Т3 методом вихрострумової дефектоскопії
ПВ Ясній, ВБ Гуцайлюк, СВ Гладьо
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
32010
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня “бакалавр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121–“Інженерія програмного забезпечення”
МР Петрик, ДМ Михалик, ЯІ Кінах, СВ Гладьо, ГБ Цуприк
22016
Англійська народна versus авторська казка: жанрово-композиційні та лінгвістичні аспекти
СВ Гладьо, СМ Дєдова
Молодий вчений, 351-354, 2016
22016
Микромеханизмы зарождения и развития усталостных трещин алюминиевого сплава 2024-Т3 в условиях постоянного циклического нагружения
ВБ Гуцайлюк, СВ Гладьо
Вестник российских университетов. Математика 15 (3-1n), 833-834, 2010
22010
Гуцайлюк В. Мікромеханізми поширення втомних тріщин в алюмінієвому сплаві 2024-Т3
П Ясній, С Гладьо
Машинознавство, 28-33, 2010
22010
Символизм колоронимов в современном англоязычном прозаическом тексте
СД Чугу, СВ Гладьо
Парадигма пізнання: гуманітарні питання, 99-108, 2015
12015
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІОГЕННИХ МАРКЕРІВ ТЕКСТОВОГО ПРОСТОРУ (досвід інтерпретації англіськомовного художнього тексту).(Lexico-semantic features emotiogenic text…
С Гладьо
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія…, 2014
12014
Формування залишкових напружень у пластинах з функціональними отворами після дорнування
ПВ Ясній, СВ Гладьо, ВВ Скочиляс, ОІ Семенець
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 95-98, 2014
12014
Дослідження ндс силових конструктивних елементів з функціональними отворами за одновісного циклічного розтягу
П Ясній, С Гладьо, П Сидор, О Семенець
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 7-14, 2014
12014
Типологія текстових ситуацій (у контексті концептуалізації світу)
С Гладьо
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені…, 2013
12013
Оцінювання мікропошкоджуваності отворів під потайні заклепки
ПВ Ясній, СВ Гладьо, ВБ Гладьо
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20