Follow
Андрій Кругляк
Андрій Кругляк
Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця НААН
Verified email at online.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Програми селекції порід
ВП Буркат, ЮФ Мельник, МЯ Єфіменко, ЮП Полупан, АП Кругляк
Розведення і генетика тварин, 3-22, 2003
282003
Эффективность скрещивания красно-пестрых голштино-фризских быков с коровами молочных пород
АП Кругляк
Сельское хозяйство за рубежом, 44-46, 1982
241982
Українська червоно-ряба молочна порода: методи виведення, стан, перспективи удосконалення
МВ Зубець, АП Кругляк
Розведення і генетика тварин, 14-17, 2010
222010
Практична результативність новітніх теорій та методологій селекції
МВ Зубець, ВП Буркат, МЯ Єфіменко, ЮП Полупан, АП Кругляк
Вісник аграрної науки, 73-78, 2000
202000
Роль коротких ліній у генетичному поліпшенні української червоно-рябої породи
ВП Буркат, МВ Зубець, АП Кругляк
Селекція: Науково-вироб. бюл, 29-36, 1996
161996
Стан і перспективи розвитку молочного скотарства України
МІ Бащенко, МВ Гладій, ЮФ Мельник, МЯ Єфіменко, АП Кругляк, ...
Розведення і генетика тварин, 6-14, 2017
122017
Продуктивність корів від різних варіантів підбору в стадах новостворених молочних порід
ІП Петренко, АП Кругляк, ВА Цапко
Розведення і генетика тварин, 143-145, 2010
122010
Українська червоно-ряба молочна порода–результат реалізації нової теорії у скотарстві
АП Кругляк, ОД Бірюкова, ГС Коваленко, ТО Кругляк
Розведення і генетика тварин, 39, 2015
112015
Породу вдосконалено
А Кругляк, О Бiрюкова
Тваринництво України, 27-31, 2007
112007
Українська червоно-ряба молочна порода: генезис та шляхи удосконалення
ВП Буркат, ЮФ Мельник, АП Кругляк
Вісн. Сумського НАУ: Серія “Тваринництво”.–2002.–Вип 6, 13-18, 2002
102002
Актуальные вопросы сохранения генофонда сельскохозяйственных животных
АП Кругляк
Быки производители локальных серой украинской и белоголовой украинской пород …, 1987
101987
Основнi положення вiдбору популяцiй тварин для тривалого зберiгання їх генофонду
АП Кругляк
Проблеми збереження генофонду тварин, 49, 2007
72007
Основні положення відбору популяцій тварин для тривалого зберігання їх генофонду
АП Кругляк
Аграрна наука, 49-53, 2007
72007
Методи виведення, сучасний стан і шляхи удосконалення української червоно-рябої молочної породи
АП Кругляк
Держ. книга племінних тварин української червонорябої молочної породи 1, 31-46, 2002
72002
Шляхи генетичного удосконалення та консолідації української червоно-рябої молочної породи
АП Кругляк
Розведення і генетика тварин, 83–89-83–89, 1996
71996
О выведении заводских линий молочного скота красно-пестрой породы
ВП Буркат, АФ Хаврук, АП Кругляк
Выведение новой красно-пёстрой породы молочного скота, 13, 1991
71991
Совершенствование красно-пестрой немецкой породы скота в ФРГ
АП Кругляк
Животноводство, 56, 1987
71987
Ранняя оценка быков по спермопродукции
А Кругляк
Разведение и искусственное осеменение крупного рогатого скота 13, 58, 1981
71981
Возрастные особенности воспроизводительной способности быков в связи с типами высшей нервной деятельности
АП Кругляк
АП Кругляк, 1974
71974
Нові лінії в українській червоно-рябій молочній породі
АП Кругляк
Розведення і генетика тварин, 59-62, 2000
62000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20