Підписатись
Дробязко Анатолій Олександрович / Anatolii Drobiazko / Drobyazko Anatoliy / Дробязко Анатолий
Дробязко Анатолій Олександрович / Anatolii Drobiazko / Drobyazko Anatoliy / Дробязко Анатолий
ДННУ "Академія фінансового управління"
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Якою банківська система України виходить із кризи 2008-2009 років?
А Дробязко
Вісник Національного банку України, 4-9, 2011
282011
Регіональний перерозподіл ринку депозитів та кредитів фізичних осіб в умовах фінансової кризи
А Дробязко
Вісник НБУ, 8-13, 2009
182009
Эффективность препарата кокарнит при диабетической нейропатии
СВ Котов, ЕВ Исакова, ВЮ Лиждвой, ЮА Белова, ТВ Волченкова, ...
Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова 118 (1), 37-42, 2018
142018
Банківська система України: фінансові реалії 2013 року
А Дробязко, В Лісовенко, В Федосов
142014
Експрес-діагностування фінансової стійкості банків на основі застосування методів кластерного аналізу
А Дробязко, О Любіч
Міжнародна наукова конференція, Інститут кібернетики, Київ, "Сучасна …, 2017
102017
Банківська система України: нова пародігма сучасного розвитку
А Дробязко, В Лісовенко, В Федосов
Ринок цінних паперів України, 11-30, 2013
102013
Банківська система України: нова парадигма сучасного ровитку
А Дробязко, В Лісовенко, В Федосов
Ринок цінних паперів України, 11-30, 2013
102013
Тенденції розвитку банківського сектору України в умовах макроекономічного зростання 2000–2002 рр.
А Дробязко
Банківська справа, 56-58, 2002
92002
Банківська система України: шляхи подолання кризи
А Дробязко, А Крисоватий, В Федосов
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 39-57, 2015
82015
Strengthening the role of banks with state participation in capital in the development of Ukraine’s real economy sector
A Drobiazko, O Lyubich
Finances of Ukraine 2, 43-57, 2019
62019
The role of banks with state capital in the development of the real sector of economy of Ukraine
A Drobiazko, S Bespalyi
Finances of Ukraine 11, 76-105, 2018
62018
Paradigm of the Development of Banking Infrastructure of Ukraine
A Drobyazko, A Krysovatyy, V Fedosov
JOURNAL OF GLOBAL ECONOMY REVIEW (USSN 2241-8873), 4-14, 2015
52015
Розрахунок моделі адекватності приросту монетарної маси темпам інфляції і реального ВВП
А Дробязко
Банківська справа, 40-44, 2001
52001
ПОСИЛЕННЯ РОЛІ БАНКІВ З УЧАСТЮ ДЕРЖАВИ В КАПІТАЛІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
А Дробязко, О Любіч
Фінанси України, C. 43 – 57, 2019
42019
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВ ІЗ ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ
А Дробязко, О Любіч
Фінанси України, 91 – 106, 2018
42018
Моніторинг ринкової позиції банків із державним капіталом
О Любіч, А Дробязко
Фінанси України, 39-54, 2015
4*2015
Інфраструктура банківського сектору: питання визначення, структуризації та розвитку
А Дроб'язко
Вісник Національного банку України, 14-17, 2012
42012
Банки Украины. Обобщенный портрет на фоне мирового финансового кризиса
СВ Дробязко А.
Финансовые риски, 21-44, 2008
42008
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ У БАНКИ З УЧАСТЮ ДЕРЖАВИ В КАПІТАЛІ У 2018 РОЦІ
Дробязко, Любіч
Фінанси України № 4 (281) 2019, C. 32 – 52, 2019
32019
Банки з державним капіталом як інструмент прискорення економічного розвитку держави
А Дробязко, О Любіч, А Свистун
ВИКЛИКИ І РИЗИКИ РОЗГОРТАННЯ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ …, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20