Дробязко Анатолій Олександрович / Anatolii Drobiazko / Drobyazko Anatoliy / Дробязко Анатолий
Дробязко Анатолій Олександрович / Anatolii Drobiazko / Drobyazko Anatoliy / Дробязко Анатолий
ДННУ "Академія фінансового управління"
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Якою банківська система України виходить із кризи 2008-2009 років?
А Дробязко
Вісник Національного банку України, 4-9, 2011
252011
Регіональний перерозподіл ринку депозитів та кредитів фізичних осіб в умовах фінансової кризи
А Дробязко
Вісник НБУ, 8-13, 2009
162009
Банківська система України: фінансові реалії 2013 року
А Дробязко, В Лісовенко, В Федосов
122014
Банківська система України: нова пародігма сучасного розвитку
А Дробязко, В Лісовенко, В Федосов
Ринок цінних паперів України, 11-30, 2013
82013
Банківська система України: нова парадигма сучасного ровитку
А Дробязко, В Лісовенко, В Федосов
Ринок цінних паперів України, 11-30, 2013
82013
Інфраструктура банківського сектору: питання визначення, структуризації та розвитку
А Дробязко
Вісник Національного банку України, 14-17, 2012
62012
Тенденції розвитку банківського сектору України в умовах макроекономічного зростання 2000–2002 рр.
А Дробязко
Банківська справа, 56-58, 2002
62002
Paradigm of the Development of Banking Infrastructure of Ukraine
A Drobyazko, A Krysovatyy, V Fedosov
JOURNAL OF GLOBAL ECONOMY REVIEW (USSN 2241-8873), 4-14, 2015
32015
Банківська система України: шляхи подолання кризи
А Дробязко, А Крисоватий, В Федосов
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 39-57, 2015
32015
Банки з державним капіталом як інструмент прискорення економічного розвитку держави
А Дробязко, О Любіч, А Свистун
ВИКЛИКИ І РИЗИКИ РОЗГОРТАННЯ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ …, 2017
22017
Моніторинг ринкової позиції банків із державним капіталом
О Любіч, А Дробязко
Фінанси України, 39-54, 2015
22015
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ У БАНКИ З УЧАСТЮ ДЕРЖАВИ В КАПІТАЛІ У 2018 РОЦІ
Дробязко, Любіч
Фінанси України № 4 (281) 2019, C. 32 – 52, 2019
12019
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВ ІЗ ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ
А Дробязко, О Любіч
Фінанси України, 91 – 106, 2018
12018
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 2017 РОКУ
А Дробязко, О Любіч, А Свистун
Фінанси України, 95 – 115, 2017
12017
Експрес-діагностування фінансової стійкості банків на основі застосування методів кластерного аналізу
А Дробязко, О Любіч
Міжнародна наукова конференція, Інститут кібернетики, Київ, "Сучасна …, 2017
12017
Сигнали раннього попередження банківських криз
О Любіч, Г Бортніков, А Дробязко
Фінанси України, 24-38, 2015
12015
Застосування методів кластеризації до прогнозування фінансової стійкості банків
А Дробязко, О Любіч
Математичне моделювання в економіці : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук …, 2015
12015
Розвиток інфраструктури банківського сегменту фінансового ринку України
А Дробязко
ДВНЗ" Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2012
12012
Розвиток інфраструктури банківського сегменту фінансового ринку України
А Дробязко
Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць – [відп. ред. А.М. Мороз], 64-67, 2012
12012
Чи будуть засвоєні уроки банківської кризи 2008-2009 р.?
А Дробязко, С Льовочкін, В Федосов
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20