Сергій Ващаєв
Сергій Ващаєв
Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Збалансованість попиту та пропозиції на ринку кваліфікованої праці як фактор інноваційного розвитку економіки України: монографія
ІГ Манцуров, ЗП Бараник, СС Ващаєв, АВ Яценко
К.: КНЕУ 381 (3), 2008
112008
Статистичне забезпечення управління підприємствами житлово-комунального комплексу: монографія
АВ Сидорова, ІВ Калачова, СС Ващаєв
Донецьк: ДонНУ, 2012
42012
Методологія побудови узагальнюючих статистичних показників
СС Ващаєв
автореф. дис… канд. екон. наук: 08.03. 01, 2001
42001
Прикладна статистика: історичне становлення та перспективи розвитку
ЗП Бараник, СС Ващаєв, ВВ Майба
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
22011
Екологізація промисловості України: статистичний аспект
СС Ващаєв, СС Ващаев
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Математичне моделювання розподілу секрету в криптографії
СС Ващаєв, СС Ващаев, ГВ Мамонова, АВ Мамонова, ЮА Нечаєв
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Дослідження динаміки нелінійної взаємодії популяцій підприємств
ГФ Іванченко, ГФ Иващенко, СС Ващаєв, СС Ващаев
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
До проблеми підготовки професіоналів-статистиків у сучасних умовах
СС Ващаєв, СС Ващаев
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Підходи щодо статистичного моделювання вітчизняного ринку праці: сегмент молодих професіоналів та фахівців
ВС Михайлов, ОГ Ханін
НДІ статистичних досліджень, 2014
2014
Від викладання дисциплін–до освоєння наук в інформаційній економіці
СС Ващаєв, ОП Степаненко, ОД Шарапов
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
Features of Small-scale Enterprises Development in Ukrainian Regions
S Vashchaiev, С Ващаєв
Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social …, 2013
2013
Статистична оцінка зайнятості на малих підприємствах в розподілі за видами економічної діяльності.
СС Ващаєв
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 158-166, 2013
2013
Система персоніфікованого обліку як інформаційна основа рефермування пенсійної систем
СС Ващаєв, ВІ Яроцький
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
2010
Робота в малих групах при викладанні дисципліни «Бізнес-статистика»
СС Ващаєв, СС Ващаев
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
2009
Статистична оцінка регіональної диференціації оплати праці на малих підприємствах в Україні
СС Ващаєв, СГ Дрига
ДВНЗ" Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2008
2008
Концептуальна модель підготовки фахівців-статистиків бакалаврського та магістерського рівнів на основі професійних компетенцій
СС Ващаєв, СС Ващаев
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
2007
Методи активізації навчання при викладанні дисциплін магістерського циклу
СС Ващаєв, СС Ващаев
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005
2005
ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЗП Бараник, СС Ващаєв, ВВ Майба
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18