Ірина Шайнер
Ірина Шайнер
к. ф. н., асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів, Львівський національний
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Засоби когезії як забезпечення цілісності лексико-семантичного простору твору (на матеріалі сучасних британських романів на військову тематику)
І Шайнер
Молодий вчений, С. 450–455, 2018
12018
LEXICAL COMBINATIONS IN BRITISH FICTION TEXTS ON MILITARY THEMES
ІА Бехта, ІІ Шайнер
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2019
2019
Лексико-семантичний простір британських художніх прозових текстів на військову тематику: прагмастилістичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук …
ШІ І.
Херсон, 2019
2019
Лексико-семантичний простір британських художніх прозових текстів на військову тематику: прагмастилістичний аспект : дис. … канд. філ. наук : 10.02.04
ШІ І.
Львів, 2019
2019
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПЕЙЗАЖУ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ
I Shainer
Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philology Series 3 …, 2018
2018
Триєдність напряму розгортання лексико-семантичного простору новітніх британських художніх текстів на військову тематику
І Шайнер
Закарпатські філологічні студії 2 (4), 21–25, 2018
2018
Особливості експлікації військової тематики у лексико-семантичному просторі новітніх британських художніх текстів
І Шайнер
Синопсис: текст, контекст, медіа, 66-78, 2018
2018
Lexical associative field vs lexical associative group (based on the material of modern British novels on military themes)
I Shainer
Sciences of Europe 3 (№ 29), P. 52–56, 2018
2018
Системність лексико-семантичного поля у художньому просторі британських творів на військову тематику
І Шайнер
Науковий вісник Херсонського державного університету, С. 57–62, 2018
2018
Лексико-асоціативне поле як система (на прикладі новітньої британської літератури на військову тематику)
І Шайнер
Перспективи розвитку сучасної науки: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф …, 2018
2018
Лексико-тематичні групи у канві лексико-семантичного простору художнього тексту (на матеріалі сучасних британських романів на військову тематику)
І Шайнер
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (№19), С. 107–110, 2018
2018
Лексико-семантичні мікросистеми у структурі літературно-художнього твору
І Шайнер
Міжнар. наук.-практ. конф. “Рівень ефективності та необхідність впливу …, 2018
2018
Роль мовних і позамовних чинників у творенні літературно-художнього тексту
ІІ Шайнер
Міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та …, 2018
2018
Новітня британська література на військову тематику (прагмастилістичний аспект)
ІІ Шайнер
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, С. 118–120, 2018
2018
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННЫХ БРИТАНСКИХ ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НА ВОЕННУЮ ТЕМАТИКУ
ИИ Шайнер
www. issledo. ru Редакционная коллегия, 74, 2018
2018
РОЛЬ КОННОТАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ БРИТАНСКИХ ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НА ВОЕННУЮ ТЕМАТИКУ
ИИ Шайнер
www. issledo. ru Редакционная коллегия, 77, 2018
2018
Сучасні британські художні прозові тексти на військову тематику у світлі прагмастилістичної парадигми
І Шайнер
International Journal of Innovative Technologies in Social Science 3 (3 (7 …, 2018
2018
Лексико-семантичні особливості сучасного британського роману на військову тематику
І Шайнер
Міжнар. наук.-практ. конф. “Філологічні науки: історія, сучасний стан та …, 2017
2017
Лексико-семантичний простір vs. семантична структура художнього прозового тексту
І Шайнер
Міжнар. наук.-практ. конф. “Дослідження різних напрямів розвитку …, 2017
2017
Семантичний простір художнього прозового тексту та його основні елементи
І Шайнер
І Всеукр. наукова інтернет конф. “Діалог мов і культур у сучасному …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20