Губіна Світлана Іванівна / Цуприк Світлана / Губина Светлана Ивановна / Svitlana Hubina
Губіна Світлана Іванівна / Цуприк Світлана / Губина Светлана Ивановна / Svitlana Hubina
доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації для студентів за напрямом підготовки «Музичне мистецтво»
СІ Цуприк
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД, 2014
72014
Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів до формування здорового способу життяу вихованців літніх оздоровчих таборів
СІ Цуприк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
72011
Професійне становлення особистості майбутнього вчителя
ОВ Акімова, ОВ Акимова, ВМ Галузяк, МП Бартюк, ОВ Волошина, ...
Вінниця:«Твори», 2018
22018
ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ І МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ
СІ Губіна
22010
Основи педагогічної майстерності. Практикум
ІЛ Холковська, ОВ Волошина, СІ Губіна
Твори, 2019
12019
Стан забезпечення культури якості вищої освіти
СІ Губіна, ЮС Степанчук
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2020
2020
Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти
СІ Губіна
Особистісно-професійне становлення майбутнього педагога: монографія, 63-78, 2020
2020
Навчання майбутніх учителів за допомогою проектної технології
ІММ С.І.Губіна
Особистісно-професійний розвиток учителя: погляди стейкхолдерів: монографія, 2020
2020
Стан забезпечення культури якості вищої освіти
СЮС Губіна С.І.
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2020
2020
Аналіз результатів опитування студентів щодо якості надання освітніх послуг
ДМО Бекас О.О., Губіна С.І.
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2020
2020
The Interaction between the School and the Parents in Upbringing of the Adolescent
S Hubina
Pedagogika Rodziny 9 (1), 33-45, 2019
2019
Саморегуляція педагогічної діяльності засобами арт-терапії
СІ Губіна
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2019
2019
Саморегуляція педагогічної діяльності як компонент діалогічної взаємодії
ГС І.
Університет-школа: співпраця в умовах євроінтеграції: монографія, 157-168, 2019
2019
Інноваційні методи навчання в підготовці майбутніх учителів
ООК С.І.Губіна
Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : матеріали ІІ …, 2019
2019
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО
СІ Губіна
Професійне становлення особистості майбутнього вчителя: колективна …, 2019
2019
Педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя
ОВ Акімова, ОВ Акимова, ВМ Галузяк, НІ Бурлака, НИ Бурлака, ...
Вінниця:«Твори», 2019
2019
Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Коновальчук Інни Миколаївни «Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації …
СІ Губіна
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
СІ Губіна
П 75 Прикладні наукові розробки та теоретичні дослідження, 57, 2019
2019
The interaction between the school and the parents in upbringing of the adolescents
H S.
Pedagogika Rodziny: Family pedagogy, kwartalnik, P. 33-47., 2019
2019
Особливості саморегуляцій майбутніх учителів зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 15 квітня, 2019 р. Вінниця
ГС І.
Прикладні наукові розробки та теоретичні дослідження ХХІ століття: зб. наук …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20