Виталий Ковалев
Виталий Ковалев
Херсонський державний університет
Verified email at ksu.ks.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Державне регулювання інвестиційної діяльності в аграрній сфері
ВВ Ковальов
К.: ІАЕ УААН, 2003
222003
Методологічні аспекти методу case-study при викладанні економічних дисциплін
К Ковальова, В Ковальов
Вища школа 2, 68-75, 2010
152010
Державне регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкового розвитку аграрної сфери
ВВ Ковальов
Дніпропетровський держ. аграрний ун-т, 2005
112005
Продовольча безпека в контексті процесів глобалізації
ВВ Ковальов
Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України.—2009.—Ч …, 2009
72009
Методика викладання економіки в школі: навч.посібник.
КВВ Ковальова К.І.
К.: Видавництво Лібра-К, 2012
6*2012
Економічне зростання: теоретичний аспект
ВВ Ковальов
Збірник наукових праць. Європейський вектор економічного розвитку, 13, 2012
62012
Державне регулювання iнвестицiйної дiяльностi в аграрнiй сферi
ВВ Ковальов
52003
Фактори економічного зростання
ВВ Ковальов
Сборник научных трудов SWorld 21 (2), 78-80, 2012
32012
Економічна сутність збалансованої системи показників
ВВ Ковальов
Вестник Херсонского национального технического университета, 2019
22019
Моніторинг інфраструктури аграрної сфери: Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: монографія [Федорчук ОМ та ін.]
ОМ Федорчук, ВВ Ковальов
Одеса: ОНЕУ, 347-354, 2017
12017
Інструментарій механізму управління конкурентоспроможністю підприємства
ВВ Ковальов, ОМ Федорчук, СО Олексенко
12017
Теоретична сутність оцінки інвестиційних проектів
КМ Байша, ВВ Ковалев, КС Фадеева
Таврійський науковий вісник. Економічні науки, 3-8, 2016
12016
ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ВВ Ковальов, КІ Ковальова
Голова редакційної колегії, 327, 2020
2020
Discrete Process of Development and Effective Functioning of the Fiscal System of the Ukraine and EU Countries
LO Vdovenko, SV Skrypnyk, PO Fenenko, VM Havryliuk, VV Kovalov
J. Advanced Res. L. & Econ. 11, 1446, 2020
2020
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
ВВ Ковальов, КІ Ковальова
Матеріали збірника подаються в авторській редакції та друкуються мовою …, 2017
2017
ТЕОРЕТИЧНI АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМIЧНОГО ЗРОСТАННЯ
ВВ Ковальов, ОМ Федорчук, КВ Мельникова
2015
Світовий досвід оцінки вартості підприємств
ВВ Ковальов
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2012
2012
Інвестиційна оцінка підприємств
ВВ Ковальов
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2011
2011
Фінансова діяльність у рибництві: навч. посібник
ФВГ Н.С. Танклевська ,Ю.В. Пилипенко ,В.В. Ковальов ,Подаков Є.С.
2008
Вплив державної регіональної політики на інвестиційну діяльність в регіонах
ВВ Ковальов
Херсонський державний аграрний університет, 2002
2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20