Скібінський Олександр Іванович
Скібінський Олександр Іванович
ЦНТУ (КНТУ)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Удосконалення процесу формоутворення робочих поверхонь цівкових коліс позацентроїдних епіциклоїдальних передач внутрішнього зачеплення; Автореферат дисертації кандидата …
ОІ Скібінський
Кіровоград, 2004
52004
Conditions determination of existence of tangent curve to family of equidistant curves of the shortened epicycloids in epicyclic transmission internal gear
ОІ Скібінський, ВІ Гуцул, АА Гнатюк
Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 159-165, 2014
22014
Визначення умов існування спряженої огинаючої сімейства еквідистант до вкорочених епіциклоїд в циклоїдальній передачі внутрішнього зачеплення
ОІ Скібінський, ВІ Гуцул, АА Гнатюк
НТУУ" КПІ", 2014
22014
Дослідження умов існування робочого профілю деталей позацентроїдних епіциклоїдальних цівкових передач внутрішнього зачеплення
ОІ Скібінський, ВІ Гуцул, АА Гнатюк
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2012
22012
Дослідження кривих, які визначають профіль інструмента для обробки цівкового колеса позацентроїдної епіциклоїдальної цівкової передачі
ММ Підгаєцький, ОІ Скібінський
КДТУ, 2003
22003
Визначення величини робочого об'єму героторних гідромашин з епіциклоїдальною цівковою передачею внутрішнього зачеплення
ОІ Скібінський, ВІ Гуцул, АА Гнатюк, АВ Заярна
КНТУ, 2012
12012
Адаптивне керування процесом алмазного розвірчування
ММ Підгаєцький, ОІ Скібінський, ОВ Дробік, АВ Пономаренко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 151-153, 2010
12010
Виведення рівнянь кінематичного ланцюга планетарного столу
ММ Підгаєцький, ОІ Скібінський, ОВ Шаповалова
КНТУ, 2006
12006
Теорія планування та виконання наукових досліджень
ОІ Скібінський, ВМ Селєхова
ЦНТУ, 2019
2019
Зачеплення коліс шестеренної гідромашини без защемленого об'єму
АО Гнатюк, ОІ Скібінський, ММ Підгаєцький, ВМ Селєхова, АА Гнатюк, ...
Український інститут інтелектуальної власності, 2018
2018
Теоретичні та експериментальні дослідження показників шорсткості профілю цівкового колеса героторної пари, що забезпечуються шліфуванням в умовах обкату
АО Гнатюк, ОІ Скібінський, АМ Кириченко
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018
2018
Автоматизація інженерних розрахунків в машинобудуванні
ОІ Скібінський, ВМ Селєхова
ЦНТУ, 2018
2018
Проектування технологічних процесів для верстатів з ЧПУ
ОІ Скібінський, ВМ Селєхова
ЦНТУ, 2018
2018
Theoretical and experimental research of roughness parameters of the lantern wheel profile of gerotor, that are provided by grinding in continuously gear generating conditions
А Gnatyuk, О Skibinskiy, А Kyrychenko
Mechanics and Advanced Technologies 82 (1), 12-19, 2018
2018
Верстат для виготовлення коліс героторних передач
ОІ Скібінський, АО Гнатюк, АИ Скибинский, АА Гнатюк
Український інститут промислової власності, 2017
2017
Спосіб шліфування внутрішнього профілю зовнішнього колеса героторної передачі в умовах планетарного обкату
ОІ Скібінський, АО Гнатюк, ММ Підгаєцький, АИ Скибинский, ...
Український інститут інтелектуальної власності, 2016
2016
DEFINITION OF TOOL PROFILE FOR TOOLING ROTOR OF GEROTOR TRANSMISSION IN CONDITIONS ROUNDING
ОІ Скібінський, ВІ Гуцул, АО Гнатюк
Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute" 1 (76 …, 2016
2016
До визначення профілю інструменту для обробки ротора героторної передачі в умовах обкату
ОІ Скібінський, ВІ Гуцул, АА Гнатюк
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2016
2016
Спосіб фрезерування зубців циліндричних зубчастих коліс з евольвентним профілем
ММ Підгаєцький, АР Апаракін, ОІ Скібінський, ММ Подгаецкий, ...
Український інститут інтелектуальної власності, 2014
2014
Банаш М., Антоняк П.
ЮВ Петраков, НС Равська, СП Воробйов, ММ Ямшинський, ...
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20