Підписатись
Sergii Zelenko
Sergii Zelenko
доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Development and evaluation of efficiency of leasing activities in agricultural sector of Ukraine.
OH Agres, OB Sadura, TO Shmatkovska, SV Zelenko
372020
Обліково-аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи та послуги
СВ Зеленко, ОО Горбатюк
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 65-71, 2014
352014
Напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні
РВ Сидоренко, СВ Зеленко
Актуальні проблеми економіки, 366-372, 2015
162015
Передумови виникнення облікової політики та її економічна сутність
СВ Зеленко
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 422-429, 2012
52012
Економіко-математичне моделювання отриманого прибутку підприємств
СВ Зеленко, ДВ Гуляницька
Економічні науки. Облік і фінанси 1 (16 (61)), 72-84, 2019
42019
Системний підхід до факторів впливу на процес формування облікової політики
СВ Зеленко
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 77-85, 2013
42013
Construction of KPI-based motivation policy for advancing sustainable procurement logistics of agricultural enterprises: competence approach
L Lipych, O Zelenko, S Zelenko, M Kushnir, O Khilukha
Law, Business and Sustainability Herald 1 (1), 4-13, 2021
32021
Застосування наукових підходів в процесі формування облікової політики сільськогосподарських підприємств
СВ Зеленко, ТМ Невелич
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 109-119, 2016
32016
Проблеми та перспективи формування обліково-аналітичного забезпечення управління охороною праці на підприємстві
СВ Зеленко
Ефективна економіка, 2012
32012
Облікова політика в системі управління сільськогосподарським виробничим кооперативом
СВ Зеленко, ПМ Гарасим
Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”. Збірник наукових праць. Вип 5, 20, 2008
32008
Оптимізація управління дебіторською заборгованістю кредитної спілки
ІІ Бродська, СВ Зеленко
Економічні науки. Облік і фінанси 1 (15 (57)), 6-15, 2018
22018
Обліково-аналітичне забезпечення управління сільськогосподарських підприємств
СВ Зеленко
Економічний простір, 176-185, 2013
22013
Directions for improvement of simplified system taxation, accounting and reporting in Ukraine
RV Sydorenko, SV Zelenko
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 366, 2015
12015
Проблеми організації обліку витрат на якість продукції
СВ Зеленко
Агросвіт, 29-33, 2012
12012
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ПО Куцик, ВІ Бачинський, СВ Зеленко
Вісник ЛТЕУ. Економічні науки, 7-13, 2024
2024
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ЛІДЕРСТВА В УКРАЇНІ
ОМ Зеленко, СВ Зеленко
Економічні науки. Серія" Регіональна економіка", 49-57, 2023
2023
ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ОБ’ЄКТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
СВ Зеленко, ОМ Зеленко
Економічні науки. Серія" Регіональна економіка", 58-66, 2023
2023
ЗМІНИ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
СВ Зеленко, ГМ Проць
Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Луцького національного …, 2022
2022
The impact of the peasant farms functioning on the differentiation of the living level of the rural population. A case study of Volyn region, Ukraine.
O Agres, A Shvorak, O Marcus, S Zelenko, N Tluchkevych, O Zelenko
2020
Оцінка нормативно-правового забезпечення обліку господарської діяльності бюджетних установ
СВ Зеленко, ТМ Писаренко
Економічний форум 1 (3), 130-137, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20